fbpx 2015/19/D/ST5/00710 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

2015/19/D/ST5/00710

2015/19/D/ST5/00710

Tytuł projektu: Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe w procesach fotoelektrochemicznego utleniania

Numer projektu: 2015/19/D/ST5/00710

Konkurs: SONATA 10

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Pieczyńska

Czas realizacji projektu: 2016 -2021

Streszczenie projektu

Wykaz prac opublikowanych w wyniku realizacji projektu:

  1. Aleksandra Pieczyńska, Agnieszka Fiszka Borzyszkowska, Aleksandra Ofiarska, Ewa Maria Siedlecka, Removal of cytostatic drugs by AOPs: A review of applied processes in the context of green technology, Critical Reviews in Environmental Science and Technology 47 (2017) 1282–1335
  2. Paweł Mazierski, Agnieszka Fiszka Borzyszkowska, Patrycja Wilczewska, Anna Białk-Bielińska, Adriana Zaleska-Medynska, Ewa M. Siedlecka, Aleksandra Pieczyńska, Removal of 5-fluorouracil by solar-driven photoelectrocatalytic oxidation using Ti/TiO2(NT) photoelectrodes, Water Research 157 (2019) 610-620
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Beata Bajorowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 marca 2020 roku, 12:58