Pracownie badawcze

 
 • Pracownia Chemicznych Zagrożeń Środowiska, strona www
 • Pracownia Analityki i Diagnostyki Chemicznej, strona www
 • Pracownia Analizy Związków Naturalnych, strona www
 • Pracownia Biologicznej Chemii Nieorganicznej, strona www
 • Pracownia Fotokatalizy, strona www
 • Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania, strona www
 • Pracownia Analityki i Radiochemii Środowiska, strona www
 • Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii, strona www
 • Pracownia Chemometrii Środowiska, strona www
 • Pracownia Inżynierii Genetycznej, strona www
 • Pracownia Chemii Makromolekuł Biologicznych, strona www
 • Pracownia Chemii Supramolekularnej, strona www
 • Pracownia Chemii i Analityki Kosmetyków, strona www
 • Pracownia Chemii Bioorganicznej, strona www
 • Pracownia Analityki i Nanodiagnostyki Biochemicznej, strona www
 • Pracownia Chemii Związków Biologicznie Czynnych, strona www
 • Pracownia Chemii Medycznej, strona www
 • Pracownia Fotobiofizyki, strona www
 • Pracownia Biochemii Strukturalnej, strona www
 • Pracownia Rentgenografii i Spektroskopii, strona www
 • Pracownia Badań Luminescencyjnych, strona www
 • Pracownia Sensybilizatorów Biologicznych, strona www
 • Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych, strona www
 • Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych, strona www
 • Pracownia Syntezy Bionieorganicznej, strona www
 • Pracownia Chemii Cukrów, strona www
 • Pracownia Chemii Biopolimerów, strona www
 • Pracownia Glikochemii, strona www
 • Pracownia Chemii Kwantowej, strona www
 • Pracownia Modelowania Molekularnego, strona www
 • Pracownia Symulacji Polimerów, strona www
 • Sekcja Pomiarów Fizyko-Chemicznych, strona www 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 3. Marzec 2014 - 07:28; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Styczeń 2022 - 13:13; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach