Ewaluacja 2017-21

Dyscyplinie Nauki Chemiczne UG, w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-21, 

przyznano kategorię naukową A

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Od przyznanej kategorii naukowej zależą m.in.

  • uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów,
  • kwota subwencji, którą jednostka naukowa otrzymuje z budżetu państwa.

Ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w 2022 roku i obejmie lata 2017-21.

 

1 2
3 4
5 6a
7 8

 

Powyższe zestawienia wydawnictw oraz czasopism oparte są na komunikatach MEiN:

  • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
  • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Wrzesień 2019 - 21:27; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 25. Lipiec 2023 - 23:27; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki