Znajdź w budynku

BUDYNEK A

PARTER

Katedra Chemii Biomedycznej

Zespół Biochemii Strukturalnej

I PIĘTRO

Katedra Chemii Biomedycznej

Zespół Chemii Medycznej
Zespół Fotobiofizyki

II PIĘTRO

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Zespół Syntezy Bionieorganicznej
Zespół Fizykochemii Związków Kompleksowych

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Zespół Oddziaływań Międzycząsteczkowych

BUDYNEK B

PARTER

Katedra Chemii Organicznej

Zespół Chemii Biopolimerów
Zespół Chemii Cukrów
Zespół Glikochemii

I PIĘTRO

Katedra Biochemii

Zespół Chemii Bioorganicznej
Zespół Chemii Związków Biologicznie Czynnych
Zespół Analityki Biochemicznej

II PIĘTRO

Katedra Chemii Analitycznej

Zespół Chemii Supramolekularnej
Zespół Chemii i Analityki Kosmetyków

III PIĘTRO

Katedra Chemii Fizycznej

Zespół Rentgenografii i Spektroskopii
Zespół Badań Luminescencyjnych
Zespół Sensybilizatorów Biologicznych

Katedra Chemii Teoretycznej

Zespół Symulacji Polimerów
Zespół Chemii Kwantowej
Zespół Modelowania Molekularnego

 

BUDYNEK C

PARTER

Dziekanat studencki
Laboratoria studenckie
Rekrutacja

I PIĘTRO

Biuro Dziekana
Laboratoria studenckie

II PIĘTRO

Laboratoria studenckie
Laboratoria komputerowe
Sale seminaryjne

III PIĘTRO

Laboratoria studenckie
Laboratoria komputerowe
Sale seminaryjne

BUDYNEK D

PARTER

Audytoria

I PIĘTRO

Audytoria

 

 

BUDYNEK E

Sekcja Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej

BUDYNEK F

PARTER

Dziekanat Główny
Administracja budynku
Sale seminaryjne

I PIĘTRO

Laboratoria studenckie
Pokoje cichej nauki
Samorząd studentów
Samorząd doktorantów
Koła naukowe
Biuro Wspierania Badań
Sala seminaryjna

II PIĘTRO

Laboratoria studenckie
Pokoje cichej nauki
Sala seminaryjna

III PIĘTRO

Laboratoria studenckie
Sala seminaryjna

BUDYNEK G

PARTER

Sekcja Pomiarów Fizyko-Chemicznych

I PIĘTRO

Katedra Analizy Środowiska

Zespół Chemicznych Zagrożeń Środowiska
Zespół Analizy Związków Naturalnych
Zespół Analityki i Diagnostyki Chemicznej

Zespół Dydaktyki i Popularyzacji Nauki

II PIĘTRO

Katedra Technologii Środowiska

Zespół Fotokatalizy
Zespół Procesów Zaawansowanego Utleniania

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Zespół Inżynierii Genetycznej
Zespół Chemii Makromolekuł Biologicznych

III PIĘTRO

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

Zespół Analityki i Radiochemii Środowiska
Zespół Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
Zespół Chemometrii Środowiska

 

Rzut budynku Wydziału Chemii

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 4. Kwiecień 2014 - 11:26; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach Ostatnia zmiana: wtorek, 20. Październik 2020 - 18:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach