Rozprawy doktorskie zewnętrzne

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

16.12.2022 mgr inż. Dominika Czerwińska-Główka Elektroaktywne powierzchnie polimerowe do sterowania wzrostem biofilmu bakteryjnego i komórkowego Politechnika Śląska
14.12.2022 mgr Julia Duszczak Di- i tetrapodstawione silseskwioksany typu double-decker jako bloki budulcowe układów molekularnych i makromolekularnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12.12.2022 mgr Anna Siudzińska In situ badania oddziaływań materiałów dwuwymiarowych z wiązką elektronową      w transmisyjnym mikroskopie elektronowym Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
12.12.2022 mgr Radosław Brzyski Wpływ zajęć prowadzonych metodą nauczania hybrydowego na rozwijanie zainteresowań chemicznych uczniów gimnazjum   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej           w Lublinie
09.12.2022 mgr Agnieszka Rojewska Bioaktywne filmy na bazie bionanocelulozy do zastosowań biomedycznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
09.12.2022 mgr inż. Karolina Bakalorz Badania przemysłowe nad otrzymywaniem wybranych chelatów mikroelementowych    do zastosowanie w rolnictwie Politechnika Śląska
06.12.2022 mgr inż. Marcin Stasiulewicz Wpływ oddziaływań sfer hydratacyjnych białek i osmolitów na stabilność białek w roztworze Politechnika Gdańska
02.12.2022 mgr inż. Karolina Delińska Metoda opracowania uniwersalnej osnowy na bazie krzemionki do

unieruchomienia cieczy jonowych jako materiałów sorpcyjnych w technice mikroekstrakcji do fazy stałej
Politechnika Gdańska
29.11.2022 mgr Marcin Musielak Modyfikowane nanomateriały węglowe w adsorpcji i oznaczaniu śladowych ilości metali techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem promieniowania Uniwersytet Śląski w Katowicach
28.11.2022 mgr Izabela Zabłocka Kompozyty mezoporowatej krzemionki i polimerów przewodzących Uniwersytet w Białymstoku
24.11.2022 mgr Magdalena Kowalska Badanie wpływu wybranych polimerowych pochodnych 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfatydyloetanoloaminy orazlipoidu kationowego na właściwości fizykochemiczne monowarstw i dwuwarstw lipidowych w kontekście opracowania składu efektywnych nośników leków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
23.11.2022 mgr Adam Sułek Fotogenerowanie reaktywnych form tlenu w układach homo- i heterogenicznych zawierających halogenowe porfiryny: mechanizmy i aplikacje biomedyczne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
22.11.2022 mgr inż. Marta Glinka Application of liquid chromatography for the determination of

aminoglycoside antibiotics and the development of polymer-based drug delivery systems for their controlled release
Politechnika Gdańska
09.11.2022 mgr Adam Kwiatkowski Zmiany konformacyjne związków heterocyklicznych wywołane oddziaływaniami międzycząsteczkowymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika                w Toruniu
04.11.2022 mgr inż. Karol Biernacki Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych

inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) na baize amidosiarczanowych pochodnych triazoli i oksadiazoli
Politechnika Gdańska

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. luty 2017 - 13:11; osoba wprowadzająca: Katarzyna Cymbała Ostatnia zmiana: wtorek, 29. Listopad 2022 - 12:08; osoba wprowadzająca: Katarzyna Cymbała