Rozprawy doktorskie zewnętrzne

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

       
08.07.2024 mgr Barbara Gralec Czynniki wpływające na przebieg reakcji
elektrokatalitycznego utleniania małych cząsteczek
organicznych na powierzchni nanocząstek zawierających Pd
lub Pt
Uniwersytet Warszawski
15.05.2024 mgr Wellisson de Pontes Silva Design, Synthesis, and Investigation of the Photophysical and Electrochemical Properties of Selected Conjugated Molecules Belonging to Various Classes of Compounds Politechnika Śląska
10.05.2024 mgr inż. Krzysztof Nadolski Application of nonlinear optics methods in sensing Politechnika Wrocławska
17.04.2024 mgr Andrzej Olejniczak Badanie radiolizy i składu wybranych olejów podstawowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16.04.2024 mgr inż. Michał Janeda Oznaczanie metali wzbogaconych na nanomateriałach z zastosowaniem
optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukowaną mikrofalowo
Politechnika Poznańska
12.04.2024 mgr Kamila Pruszkowska Synteza i badania strukturalne czterokoordynacyjnych
kompleksów Ni (II) z ligandami enaminoketonowymi oraz
produktów ich reakcji z aminami heterocyklicznymi
Uniwersytet Warszawski
22.03.2024 mgr inż. Daria Minta Modified graphene materials for electrochemical sensing applications Politechnika Wrocławska
08.03.2024 mgr inż. Malwina Momotko Badania nad zastosowaniem cieczy głęboko eutektycznych (ang. Deep
Eutectic Solvents, DESs) jako faz stacjonarnych do chromatografii gazowej
Politechnika Gdańska
01.03.2024 mgr inż. Dorota Dulko Application of human bile salts for in vitro digestion models Politechnika Gdańska
23.02.2024 mgr inż. Jolanta Kulesza Comparison of 2D and 3D culture models in the studies of the biological
response induced by unsymmetrical bisacridines in cancer cells
Politechnika Gdańska
20.02.2024 mgr inż. Kinga Biedrzycka Zastosowanie ekstruzji na gorąco w farmacji do otrzymywania stałych dyspersji
niesteroidowego leku przeciwbólowego w matrycy polimerowej
Politechnika Poznańska
13.02.2024 mgr inż. Maria Kuznowicz Design, fabrication and characteristics of electroactive hybrid materials
for sensor detection systems
Politechnika Poznańska
09.02.2024 mgr Francesco Nalin Novel Microfluidic Strategies for Droplet Generation and Flow Control with Applications in Biotechnology   Instytut Chemii Fizycznej PAN                 w Warszawie
07.02.2024 mgr Miłosz Frydrych Nowe funkcjonalizowane borasilseskwioksany jako prekursory materiałów hybrydowych - synteza i charakterystyka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza         w Poznaniu

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. luty 2017 - 13:11; osoba wprowadzająca: Katarzyna Cymbała Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Kwiecień 2024 - 10:54; osoba wprowadzająca: Katarzyna Cymbała