Rozprawy doktorskie zewnętrzne

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

       
27.02.2023 mgr Adam Sokół Fluorowane pochodne naftalenu jako czułe sondy efektu podstawnikowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
27.02.2023 mgr Katarzyna Kałahurska Koloidalne zawiesiny warstw zeolitów MWW i FER - preparatyka, modyfikacja                        i własności katalityczne Uniwersytet Jagielloński
24.02.2023 mgr inż. Agnieszka Haryńska Preparation, characterization and manufacturing of new polymeric materials for 3D printing for medical applications Politechnika Gdańska
22.02.2023 mgr Agnieszka Mróz Oznaczanie wybranych pierwiastków przejściowych techniką GF AAS z zastosowaniem etapu wzbogacania na modyfikowanych nanorurkach węglowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
22.02.2023 mgr inż. Karolina Głosz Kopolimery skoniugowane - synteza chemiczna i elektrochemiczna wybranych klas kopolimerów oraz rozpoznanie ich właściwości spektroelektrochemicznych Politechnika Śląska
21.02.2023 mgr Paulina Wróbel

Badania strukturalne oddziaływania wybranych związków trójcyklicznych z nowymi wariantami β-laktoglobuliny posiadającymi modyfikacje w rejonie kieszeni wiążącej

Uniwersytet Jagielloński
17.02.2023 mgr Karolina Latanowicz Opracowanie nowej linii kosmetyków myjących i pielęgnacyjnych na bazie pro- i prebiotyków, których działanie dermoochronne i przeciwstarzeniowe zostanie wzmocnione naturalnymi składnikami aktywnymi otrzymanymi w wyniku procesów fermentacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
16.02.2023 mgr inż. Szymon Kosiński Nowe antyelektrostatyczne kompozyty powłokowe na bazie elastomerów polimocznikowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
14.02.2023 mgr Monika Kot Synteza i właściwości niklowych i irydowych katalizatorów uwodornienia na nośnikach krzemionkowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
14.02.2023 mgr inż. Wojciech Dukarski Kompozyty powłokowe na Bazie Elastomerów Polimocznikowych o Zwiększonej Odporności Ogniowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
03.02.2023 mgr Mirosław Nawoj Synteza totalna Calysolin IX Uniwersytet Jagielloński
23.01.2023 mgr Kalina Grzelak Badanie wpływu ceru na właściwości powierzchniowe i aktywność katalityczną modyfikowanych wybranymi metalami (Ca, Nb, Pd, Cu, Ru) mezoporowatych pianek krzemionkowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
18.01.2023 mgr inż. Daria Świętochowska Monolity krzemionkowe jako nośniki enzymów wykorzystywanych w wybranych procesach biotransformacji Politechnika Śląska
13.01.2023 mgr Kinga Roszak Wysokociśnieniowa krystalizacja i struktura racematów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12.01.2023 mgr Sylwia Górczyńska Wybrane zastosowania grupy tritylowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10.01.2023 mgr inż. Natalia Czaplicka Badania nad mineralną karbonatyzacją z wykorzystaniem modelowej cieczy podestylacyjnej z procesu Solvaya Politechnika Gdańska

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24 luty, 2017 - 13:11; osoba wprowadzająca: Katarzyna Cymbała Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6 luty, 2023 - 11:43; osoba wprowadzająca: Katarzyna Cymbała