Rozprawy doktorskie zewnętrzne

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

       
27.06.2023 mgr Mateusz Nowicki Transition metal-free hydroelementation of C=C and C=O bonds with p-block elements - a quantum chemical mechanistic study Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
21.06.2023 mgr inż. Bernadeta Jasiok Approches based on the theory of thermodynamic fluctuations and molecular dynamics for predicting properties of molecular and ionic liquids under high pressures Uniwersytet Śląski
20.06.2023 mgr Sylwia Zimosz Symetryczne i niesymetryczne pochodne N-alkilofenotiazyny - synteza oraz badanie ich właściwości fotofizycznych Uniwersytet Śląski
13.06.2023 mgr inż. Adam Andrzejewski Badania i optymalizacja procesu zatężania wodnych roztworów pektyny techniką wymuszonej osmozy (FO) Politechnika Poznańska
05.06.2023 mgr Magdalena Małecka Wpływ modyfikacji strukturalnych liganda 2,2':6',2''- terpirydynowego na właściwości optyczne, elektrochemiczne i termiczne karbonylowych związków renu (I) Uniwersytet Śląski
31.05.2023 mgr Emilia Niemczyk Ukierunkowana biosynteza i wybrane aspekty aktywności biologicznej fikobiliprotein Uniwersytet Opolski
31.05.2023  mgr inż. Joanna Bok-Badura Otrzymywanie i charakterystyka hybrydowych sorbentów na bazie polisacharydów Politechnika Śląska
19.05.2023 mgr inż. Natalia Maciejewska Telomerase inhibition - unfulfilled hopes in the perfect molecular target Politechnika Gdańska
17.05.2023 mgr inż. Kamila Woźniak Synteza, właściwości powierzchniowe i zastosowanie surfaktantów amfoterycznych, zawierających ugrupowanie labilne Politechnika Wrocławska
15.05.2023 mgr Oleksandra Pryshchepa Badanie molekularnych mechanizmów wiązania metali z białkami Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
10.05.2023 mgr inż. Monika Domińska Glikokoniugacja N-heterocyklicznych związków biologicznie aktywnych oraz ocena ich aktywności przeciwnowotworowej Politechnika Śląska
09.05.2023 mgr inż. Wojciech Bednarek Wpływ sił ścinających na krystalizację domieszkowanego izotaktycznego polipropylenu Politechnika Poznańska
26.04.2023 mgr inż. Damian Mickiewicz Sferoidalne mikrocząstki o rdzeniu polistyrenowym i powłoce wzbogaconej w poliglicydol: otrzymywanie, funkcjonalizacja, właściwości i samoorganizacja Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
21.04.2023 mgr Joanna Kaim Uwodornienie i dekarbonylacja furfuralu na katalizatorach tlenkowych zawierających Cu i Ni Instytut Katalizy i Fizykochemii      Powierzchni im. Jerzego Habera       Polskiej Akademii Nauk
21.04.2023 mgr inż. Kamila Gosz Materiały poliuretanowe o zmniejszonej palności otrzymane z wykorzystaniem biomasy ligninocelulozowej Politechnika Gdańska
20.04.2023 mgr Klaudia Szafran Właściwości fizykochemiczne wieloskładnikowych filmów wybranych substancji bioaktywnych osadzonych na nośniku PET w aspekcie zastosowań medycznych Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
19.04.2023 mgr Alicja Bosacka Badanie procesów adsorpcyjnych i przemian fazowych zachodzących w porach materiałów zróżnicowanych strukturalnie i chemicznie Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
17.04.2023 mgr Magdalena Zięzio Otrzymywanie efektywnych adsorbentów węglowych z organicznych materiałów odpadowych - charakterystyka i analiza możliwości ich wykorzystania Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. luty 2017 - 13:11; osoba wprowadzająca: Katarzyna Cymbała Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Maj 2023 - 10:54; osoba wprowadzająca: Katarzyna Cymbała