Kryteria awansu/zatrudnienia

Rekomendacje Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne w sprawie kryteriów i zasad zatrudniana nauczycieli akademickich

Zatrudnianie oraz awans pracowników odbywają się zgodnie z obowiązującymi zapisami Statutu Uniwersytetu Gdańskiego - od §95.

Na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne w dniu 19 lutego 2020 roku zaakceptowano rekomendacje jakie powinni spełniać kandydaci ubiegający się o awans lub zatrudnienie na Wydziale Chemii.

Rekomendacje

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Kwiecień 2017 - 13:16; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. Czerwiec 2022 - 17:57; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki