Kryteria awansu/zatrudnienia

Rekomendacje Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne w sprawie kryteriów i zasad zatrudniana nauczycieli akademickich

Zatrudnianie oraz awans pracowników odbywają się zgodnie z obowiązującymi zapisami Statutu Uniwersytetu Gdańskiego - od §95.

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 11 maja 2022 roku zaakceptowano rekomendacje jakie powinni spełniać kandydaci ubiegający się o awans lub zatrudnienie na Wydziale Chemii

Rekomendacje

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Kwiecień 2017 - 13:16; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 6. Wrzesień 2023 - 19:12; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki