fbpx Wydział Chemii | Wydział Chemii

Najnowsze

uczelnia
27 października 2020 roku
KOMUNIKAT     Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego [załącznik do Uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r.]...
konkurs
23 października 2020 roku
Patent - radiosensybilizator
22 października 2020 roku
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o udzieleniu patentu dla badaczy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na wynalazek pt. Radiosensybilizator do zastosowania w...
obrona
22 października 2020 roku
ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ   Uprzejmie informuję, że w dniu 4 listopada 2020 roku o godz. 1415 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Joanny...
konkurs
20 października 2020 roku
Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej, której obrona odbyła się w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu (w...
NCBiR
15 października 2020 roku
Zapytanie ofertowe nr 1/2020/TANGO – Opracowanie bazy danych oraz strategii marketingowej dla fotoreaktora cienkowarstwowego w ramach III konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum...