Grupa studentów siedzi w auli wykładowej w trakcie zajęć

Studenci

Studenci mają do wyboru trzy kierunki studiów, mogą realizować pracę dyplomową w jednej z 32 pracowni i pogłębiać swoje zainteresowania naukowe w jednym z trzech kół naukowych.

Wydział

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego został powołany do życia 30 lat temu. Jednakże jego historia zaczyna się 75 lat temu, kiedy w ramach Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej zaczęto wykładać chemię. Dziś to nowoczesny budynek z zaawansowaną aparaturą naukowo-badawczą.

Wydział chemii - od strony głównego wejścia - ujęcie z drona

Przydatne informacje

Przydatne informacje nie tylko dla Studentów….

Aby ułatwić Wam wejście do naszej społeczności akademickiej i przybliżyć zasady studiowania zebraliśmy podstawowe informacje i wskazówki dotyczące studiów obowiązujące na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

POWODZENIA!

Wydział Chemii jest częścią Uniwersytetu Fahrenheita, zrzeszającej Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański.

Przydatne informacje o badaniach naukowych, projektach naukowych krajowych i zagranicznych, wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, a także urlopach naukowych.