Przydatne informacje

Niezbędnik studenta

Przydatne informacje nie tylko dla Studentów….

Aby ułatwić Wam wejście do naszej społeczności akademickiej i przybliżyć zasady studiowania zebraliśmy podstawowe informacje i wskazówki dotyczące studiów obowiązujące na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

POWODZENIA!

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU)

Wydział Chemii jest częścią Uniwersytetu Fahrenheita, zrzeszającej Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański.

Badania naukowe

Przydatne informacje o badaniach naukowych, projektach naukowych krajowych i zagranicznych, wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, a także urlopach naukowych.