fbpx Wydział Chemii | Wydział Chemii

Najnowsze

doktorant w porojekcie
10 lipca 2020 roku
Wymagania: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne: posiada stopień magistra w dyscyplinie Chemia lub pokrewnej posiada pozytywną opinię...
konkurs na doktoranta
10 lipca 2020 roku
Wymagania: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne: posiada stopień magistra w dyscyplinie Chemia lub pokrewnej posiada pozytywną opinię...
praca w projekcie
8 lipca 2020 roku
OFERTA STYPENDIALNA Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną....
konkurs na doktoranta
6 lipca 2020 roku
4-letnie stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu realizowanego w konkursie PRELUDIUM BIS 1 (Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2do użytecznych węglowodorów)   OFERTA...
konkurs w KChBN
2 lipca 2020 roku
Konkurs na stanowisko Post-doc (1) Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański - Gdańsk Nazwa stanowiska: post-doc_1 Wymagania kwalifikacyjne: Poszukujemy osoby ze stopniem doktora nauk chemicznych...
edukacja
19 maja 2020 roku
Szanowni Państwo, w związku z przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 maja 2020 roku JM Rektor Uniwersytetu...