fbpx Wydział Chemii | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Najnowsze

Wykład
16 kwietnia 2021 roku
Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Wiesława Świętnickiego z IITD PAN z Wrocławia pt. „Modelowanie białek i ich kompleksów z ligandami oraz zastosowanie wyników do opracowania terapeutyków...
science clubs
14 kwietnia 2021 roku
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki   KAWIARNIE NAUKOWE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zapraszamy na spotkania otwarte w ...
wykład
13 kwietnia 2021 roku
Zapraszamy na seminarium wydziałowe, na którym dr Robabeh Bashiri wygłosi wykład pt.    Solar driven Photocatalytic Water splitting for Sustainable Future    Seminarium...
konkursy
12 kwietnia 2021 roku
FOTOFIZYK lub FOTOCHEMIK FIZYKOCHEMIK
pożegnanie
12 kwietnia 2021 roku
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. zmarł   ś. †  p.   dr hab. Ryszard Korewa   wspaniały,...
Prof. Skwarzec
10 kwietnia 2021 roku
Radiochemia środowiska Autor: Bogdan Skwarzec Rok wydania: Wydawnictwo UG, 2021, ISBN 978-83-8206-111-6 Wersja pierwotna publikacji: papierowa   STRESZCZENIE Treścią...