Promowane/Slajdery

Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024

Dziekan i Społeczność Akademicka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
mają zaszczyt zaprosić na
Wydziałową Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 

Uroczystość odbędzie się 6 października 2023 roku o godzinie 10.00
w Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (D101, I piętro) przy ul. Wita Stwosza 63

 

Program Inauguracji: 

  • Hymn Polski
  • Wystąpienie inauguracyjne Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beaty Grobelnej, prof. UG
  • Wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego, czł. koresp. PAN
  • Immatrykulacja studentów
  • Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne
  • Wręczenie nagród i wyróżnień
  • Wystąpienie przedstawiciela Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Izabeli Nowakpt. „Obiektywna ocena skuteczności działania produktów kosmetycznych"    
  • Gaudeamus Igitur
  • Zakończenie uroczystości 

 

* prof. dr hab. Izabela Nowak od 2009 roku jest kierownikiem Zakładu Chemii Stosowanej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzone przez nią badania naukowe podzielić można na następujące grupy: synteza nowych materiałów nanoporowatych, określenie ich tekstury/struktury oraz modyfikacja ich właściwości powierzchniowych; katalityczna synteza wysokowartościowych chemikaliów; analityka chemiczna przeznaczona do celów chemii kosmetycznej; potencjalne wykorzystanie nanomateriałów w procesach adsorpcyjnych, w tym do celów medycznych. Od 2006 roku organizuje "Seminaria z przemysłem kosmetycznym", a także współorganizowała wiele konferencji zagranicznych. Prof. Nowak przebywała wielokrotnie na stażach naukowych, m.in. na stypendium Fulbrighta, była kierownikiem wielu projektów centralnie koordynowanych, jest laureatką wielu nagród, w tym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego/IUPAC „Distinguished Women in Chemistry / Chemical Engineering”. Od roku 2019 pełni funkcję Prezesa ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Kwiecień 2023 - 16:14; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: sobota, 16. Wrzesień 2023 - 13:46; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki