Infrastruktura dydaktyczna

Informacje o infrastrukturze dydaktycznej

Liczba i powierzchnia sal wykładowych i ćwiczeniowych

W budynku Wydziału Chemii znajduje się zespół audytoriów (łącznie 800 m2) składający się z pięciu sal, czterech na 98 osób każda (w tym po 2 miejsca dla inwalidów na wózkach) i jednej na 234 osoby (w tym 6 miejsc dla inwalidów na wózkach). We wszystkich audytoriach istnieje możliwość wykonywania pokazów chemicznych. Zespół posiada własną otwartą klatkę schodową, korzysta z szatni i sanitarnego holu Wydziału.

W budynku znajduje się również 10 sal seminaryjno-wykładowych na 50 osób każda, 14 sal seminaryjnych na 30 osób każda, o łącznej powierzchni 800 m2. Każda z sal wyposażona jest w projektor multimedialny, w 6 salach są tablice interaktywne, a duże audytoria dodatkowo wyposażone są w nagłośnienie.

 

Laboratoria - liczba stanowisk

W budynku Wydziału Chemii znajdują się 24 laboratoria studenckie na 12 stanowisk każde, o łącznej powierzchni 2700 m2 oraz hala technologiczna (120 m2) z 24 stanowiskami dydaktycznymi (technologia chemiczna, inżynieria środowiska i in.). Studenci II i III stopnia korzystają także z pracowni naukowych. W budynku znajduje się 190 laboratoriów naukowych o łącznej powierzchni 7000 m2. Wszystkie laboratoria (dydaktyczne i naukowe) wyposażone są w nowoczesne meble laboratoryjne oraz dygestoria firmy Flores Valles. Wyposażenie wykonane zostało zgodnie z normami bezpieczeństwa EN 1729 oraz UNI/EN 12727. Każde z laboratoriów wyposażone jest w punkty poboru wody dejonizowanej (instalacje centralna), instalacje gazów specjalnych (azot, argon, hel, gaz dedykowany), punkt sprężonego powietrza, oraz instalacje VAV automatycznego sterowania wentylacją.   

 

Pracownie komputerowe - liczba stanowisk

W budynku Wydziału Chemii znajdują się 3 pracownie komputerowe na 12 stanowisk każde o łącznej powierzchni 150 m2. W budynku studenci mają ponadto do dyspozycji 6 sal „cichej nauki” wyposażonych w 30 zestawów komputerowych. 

 

 

 

 

 

Księgozbiór Wydziału Chemii

  Zbiory Wydziału Chemii drukowane zlokalizowane są w Bibliotece Głównej, w sąsiedztwie Wydziału Chemii i liczą: Książki - 3.726 tytuły z zakresu chemii, 2.323 tytuły z zakresu ochrony środowiska. Czasopisma - 154 tytuły z zakresu chemii, 103 tytuły z zakresu ochrony środowiska. Wydział Chemii posiada dostęp online do elektronicznych zbiorów książek i czasopism naukowych oferowanych przez: American Chemical Society, Annual Reviews, Reaxys, Royal Society of Chemistry, Science Direct (baza czasopism wydawanych przez Elsevier), Springer, Wiley Blackwell, Academic Search Complete i wiele innych tytułów dostępnych od wydawców. Znaczącą częścią tych zbiorów są czasopisma dedykowane dziedzinie "Environmental Sciences". Najważniejsze bazy e-książek to: Academic Research eBooks Library (i) chemia – 9.455 tytułów (ii) ochrona środowiska – 15.480 tytułów. Academic Complete (i) chemia – 24.830 tytułów, (ii) ochrona środowiska – 134 tytuły. Springer, (i) chemia – 8.945 tytułów, (ii) ochrona środowiska – 1.311 tytułów

Plan budynku Wydziału Chemii

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 4. Kwiecień 2014 - 10:22; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach Ostatnia zmiana: piątek, 4. Kwiecień 2014 - 10:32; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach