ProUG

Wydział Chemii uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu.

Oferta dla studentów

 

ProUG_logo

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 11. Październik 2018 - 14:47; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Lipiec 2019 - 11:45; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki