Katedra Technologii Środowiska | Wydział Chemii

Katedra Technologii Środowiska

 

AKTUALNOŚCI


Dr Marta Paszkiewicz-Gawron oraz dr Anna Gołąbiewska z Katedry Technologii Środowiska  brały udział w konferencji Life Science Open Space 2018 w Krakowie, podczas której  zaprezentowały wyniki badań dotyczące nowoczesnych technologii opartych na wykorzystaniu nanomateriałów o właściwościach bakterio- i grzybobójczych. Takie instalacje mogą służyć do oczyszczania i dezynfekcji powietrza w aglomeracjach miejskich oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie Centrum Transferu Technologii UG.


Jessica Patricia Narváez Mejía z Escuela Politécnica Nacional de Ecuador odbyła dziewięciomiesięczny staż naukowy w Katedrze Technologii Środowiska. Pani Jessica syntezowała oraz charakteryzowała fotokatalizatory modyfikowane kropkami węglowymi do fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń w zakresie promieniowania widzialnego. Otrzymane wyniki stanowiły podstawę jej pracy inżynierskiej na uczelni w Ekwadorze.

jessi

 


KTŚ X'2015


KONTAKT

 KATEDRA TECHNOLOGII ŚRODOWISKA
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

tel. 58 523 5220, e-mail: adriana.zaleska@ug.edu.pl

 

58 523 5222; 58 523 5225
58 523 5226; 58 523 5228

Hala Technologiczna tel. 58 523 5196

 


Katedra Technologii Środowiska została powołana w grudniu 2013 roku Zarządzeniem Rektora Nr 116/R/13  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii w wyniku przekształcenia Zakładu Inżynierii Środowiska oraz Zakładu Technologii i Nanotechnologii Chemicznej .

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 3 listopada 2018 roku, 18:38