fbpx Katedra Technologii Środowiska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Katedra Technologii Środowiska

Katedra Technologii Środowiska


AKTUALNOŚCI


Na przełomie września i października 2019 dr inż. Beata Bajorowicz oraz mgr inż. Marek Kobylański odbyli dwutygodniowy staż naukowy w zespole Profesora Rui Martins w University of Coimbra – najstarszej i najważniejszej uczelni wyższej w Portugalii. Tematyka stażu dotyczyła badania efektowności nowych fotokatalizatorów na bazie nanorurek TiO2 do usuwania zanieczyszczeń z fazy wodnej w reakcji ozonowania fotokatalitycznego. Wyjazd był finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską.

              13  14                                                   


Od września 2019 dr inż. Joanna Nadolna rozpoczęła 4-miesięczny staż naukowy w Weizmann Institute of Science w Izraelu. Tematem badań naukowych będzie synteza nowych materiałów o właściwościach fotokatalitycznych i ich charakterystyka fizykochemiczna. We wrześniu 2019 roku, w tej samej jednostce badawczej, mgr Patrycja Parnicka realizowała krótkoterminowy staż naukowy. Wyjazdy finansowane są ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programów im. Bekkera i PROM.

   12                                                        


W dniach 24-26 czerwca 2019 prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska oraz dr inż. Anna Malankowska gościły na Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE w Ekwadorze gdzie wygłosiły cykl wykładów na temat „Heterogeneous photocatalysis” i „Green nanomaterials”. W tym samym czasie dr inż. Marta Paszkiewicz-Gawron oraz dr inż. Aleksandra Pieczyńska gościły na Escuela Politécnica Nacional w Ekwadorze gdzie wygłosiły cykl wykładów na temat „Semiconductor-based heterogenous photocatalysis” i „Nanomaterials for Environmental Applications”. W czasie pobytu pracownicy Katedry Technologii Środowiska mieli również okazję spotkać się z Panią PhD. Florinalla Munoz Bisesti Rektorem Escuela Politécnica Nacional. Wyjazd był finansowany ze środków programu Erasmus +.

6  7  8  9  10


W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność gościć prof. Ewę Kowalską z Instytutu Katalizy Uniwersytetu Hokkaido. Prof. Kowalska przeprowadziła cykl wykładów w języku angielskim pt."Fundamentals and applications of advanced oxidation processes (AOPs)" dla doktorantów Wydziału Chemii UG. Prof. Kowalska jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu doktoratu pracowała w wielu renomowanych jednostkach badawczych na świecie m.in Uniwersytet Paris-Sud (Francja) oraz Uniwersytet Ulm (Niemcy). Obecnie Prof. Kowalska wykłada na Uniwersytecie Hokkaido.                                 5


Na początku czerwca 2019 r. naukowcem wizytującym w Katedrze Technologii Środowiska był prof. Luis Cumbal z Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE w Ekwadorze. Profesor Cumbal wygłosił cykl wykładów pt. “Nanotechnology Applied to Water and Soil Treatments” w ramach projektu Erasmus. Wykłady miały charakter otwarty i uczestniczyli w nich doktoranci, studenci i pracownicy Wydziału Chemii UG.

                                                                                                4


W dniu 25 marca 2019 roku studenci I roku (II stopnia) kierunku Biznes i Technologia Ekologiczna w ramach przedmiotu "Zaawansowane technologie remediacji środowiska " uczestniczyli w wyjeździe  do Oczyszczalni Ścieków Wschód w Gdańsku. Celem wizyty było zapoznanie studentów z budową i zasadą działania oczyszczalni ścieków oraz  z metodami zagospodarowania osadów ściekowych.

       1   2  3


W dniu 25 stycznia 2019 roku studenci III roku kierunku Chemia w ramach przedmiotu "Uzdatnianie wody" uczestniczyli w wyjeździe przemysłowym do Stacji uzdatniania wody w Straszynie. Celem wizyty było zapoznanie studentów Wydziału Chemii z budową oraz zasadą działania stacji uzdatniania wody.

Ujęcie wody "Straszyn" należy do największych gdańskich ujęć, gdyż zaopatruje w wodę pitną ponad 30% mieszkańców Gdańska. Woda surowa pobierana jest ze zbiornika elektrowni w Straszynie położonego na rzece Raduni.

                 straszyn1     straszyn2       


18 grudnia 2018 roku nasze stażystki Anrea Elizabeth Conde Ona i Kimberly Natasha Valencia Barba otrzymały tytuł inżyniera na Escuela Politécnica Nacional w Ekwadorze. Studentki  badania do pracy dyplomowej przeprowadzały podczas 9-miesięcznego stażu na Pracowni Procesów Zaawansowanego Utleniania pod opieką prof. Ewy Marii Siedleckiej. Tematyka prac obejmowała fotokatalityczne usuwanie leków cytostatycznych z wód w obecności fotokatalizatorów na bazie bizmutu. 

Serdecznie gratulujemy!

        andrea_i_kimberly_1     andrea_i_kimberly_2


W dniu 10 grudnia 2018 roku studenci II roku kierunku Biznes chemiczny - w ramach przedmiotu "Aparatura chemiczna - podstawy" uczestniczyli w wyjeździe przemysłowym do zakładów farmaceutycznych Polpharma. Celem tego wyjazdu było zapoznanie studentów kierunku Biznes Chemiczny z działaniem aparatów/urządzeń, linii technologicznych oraz procesami stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym.


W dniu 26 listopada 2018 roku doktoranci i pracownicy Katedry Technologii Środowiska odbyli wycieczkę do zakładu produkcji porcelany stołowej „Lubiana”. Spotkanie prowadził Główny Technolog produkcji. Rozpoczęło się ono w sali konferencyjnej, gdzie najpierw w formie wykładu, a następnie w formie oprowadzania po kolejnych etapach produkcji, doktoranci i pracownicy zostali zapoznani z technologią wytwarzania porcelany. 

Zakład Lubiana prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1969 roku. Specjalizuje się w produkcji białej, twardej porcelany o wysokich parametrach jakościowych – II wypał w temperaturze 1410°C. Długoletnie doświadczenie sprzyja rozwojowi eksportu wyrobów – obecnie zakład Lubiana prowadzi sprzedaż aż w 40 krajach na całym świecie. Produkcja charakteryzuje się również wysoką wydajnością, około 3 500 000 sztuk wyrobów miesięcznie.


Dr inż. Anna Malankowska została laureatką dorocznej nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o nagrodzie


Dr inż. Anna Malankowska została laureatką Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców w roku 2018.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o stypendium


Dr Marta Paszkiewicz-Gawron oraz dr Anna Gołąbiewska z Katedry Technologii Środowiska  brały udział w konferencji Life Science Open Space 2018 w Krakowie, podczas której  zaprezentowały wyniki badań dotyczące nowoczesnych technologii opartych na wykorzystaniu nanomateriałów o właściwościach bakterio- i grzybobójczych. Takie instalacje mogą służyć do oczyszczania i dezynfekcji powietrza w aglomeracjach miejskich oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie Centrum Transferu Technologii UG.


Zespół z Katedry Technologii Środowiska, pod kierownictwem prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej, opublikował książkę na temat fotokatalizy heterogenicznej w obecności tlenków metali. Pierwsze wydanie książki zatytułowanej “Metal Oxide-Based Photocatalysis: Fundamentals and Prospects for Application” ukazało się w kwietniu 2018 roku nakładem wydawnictwa Elsevier. W książce omówiono zarówno podstawy procesów fotokatalitycznych zachodzących na powierzchni półprzewodników jak i wymogi dotyczące tlenków metali stosowanych w tym procesie. Książka zawiera również informacje dotyczące najważniejszych zastosowań fotokatalizy, tj. usuwania zanieczyszczeń z fazy wodnej i gazowej, produkcji wodoru, wykorzystania procesów fotokatalitycznych w syntezie chemicznej a także zastosowania w medycynie i materiałach budowlanych.

Zespół autorów (kolejność alfabetyczna): Bajorowicz B., Gołąbiewska A., Grabowska E., Kobylański M., Malankowska A., Marchelek M., Mazierski P., Nadolna J., Paszkiewicz-Gawron M., Pieczyńska A. oraz Zaleska-Medynska A.

Link do książki


Jessica Patricia Narváez Mejía z Escuela Politécnica Nacional de Ecuador odbyła dziewięciomiesięczny staż naukowy w Katedrze Technologii Środowiska. Pani Jessica syntezowała oraz charakteryzowała fotokatalizatory modyfikowane kropkami węglowymi do fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń w zakresie promieniowania widzialnego. Otrzymane wyniki stanowiły podstawę jej pracy inżynierskiej na uczelni w Ekwadorze.

jessi

 


KTŚ X'2015


KONTAKT

 KATEDRA TECHNOLOGII ŚRODOWISKA
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

tel. 58 523 5220, e-mail: adriana.zaleska@ug.edu.pl

 

58 523 5222; 58 523 5225
58 523 5226; 58 523 5228

Hala Technologiczna tel. 58 523 5196

 


Katedra Technologii Środowiska została powołana w grudniu 2013 roku Zarządzeniem Rektora Nr 116/R/13  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii w wyniku przekształcenia Zakładu Inżynierii Środowiska oraz Zakładu Technologii i Nanotechnologii Chemicznej .

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 października 2019 roku, 14:36