Katedra Technologii Środowiska | Wydział Chemii

Katedra Technologii Środowiska

 

KONTAKT

 KATEDRA TECHNOLOGII ŚRODOWISKA
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

tel. 58 523 5220, e-mail: adriana.zaleska@ug.edu.pl

 

58 523 5222; 58 523 5225
58 523 5226; 58 523 5228

Hala Technologiczna tel. 58 523 5196

 


Katedra Technologii Środowiska została powołana w grudniu 2013 roku Zarządzeniem Rektora Nr 116/R/13  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii w wyniku przekształcenia Zakładu Inżynierii Środowiska oraz Zakładu Technologii i Nanotechnologii Chemicznej .

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Nadolna
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 lutego 2017 roku, 7:58