Katedra Technologii Środowiska

                                                                                                                                                                                                                                                                          english

   

slajder

   

 

   

Katedra Technologii Środowiska została powołana w grudniu 2013 roku Zarządzeniem Rektora Nr 116/R/13 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii w wyniku przekształcenia Zakładu Inżynierii Środowiska oraz Zakładu Technologii i Nanotechnologii Chemicznej. Pracą naukowo-dydaktyczną Katedry kieruje prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska. W Katedrze Technologii Środowiska działają trzy grupy badawcze – Grupa Fotokatalizy (kierownik: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska), Grupa Procesów Katalitycznych (kierownik: dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG) oraz Grupa Analityki i Nanodiagnostyki Biochemicznej (kierownik: prof. dr hab. Adam Lesner). We wszystkich zespołach Katedry Technologii Środowiska można realizować prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie).

Efektem działalności  naukowej pracowników Katedry Technologii Środowiska są artykuły publikowane  w czasopismach z listy JCR, książki (m.in. „Metal Oxide-Based Photocatalysis: Fundamentals and Prospects for Application”) oraz patenty dotyczące nowych materiałów funkcjonalnych lub markerów stosowanych w diagnostyce stanów zapalnych i guzów. Prace naukowe oraz badawczo rozwojowe są realizowane dzięki grantom pozyskiwanym między innymi z Naukowego Centrum Nauki, Centrum Badań i Rozwoju, czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Działalność dydaktyczna Katedry Technologii Środowiska obejmuje również organizację wizyt studyjnych do zakładów przemysłowych związanych z branżą chemiczną (Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana”, Browar Amber Bielkówko, Stacja Uzdatniania Wody w Straszynie (Saur Neptun Gdańsk) i inne).

 

 

kts_aktualne

   facebook   Facebook KTŚ

 

linkedin LinkedIn KTŚ

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. luty 2014 - 14:58; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń Ostatnia zmiana: czwartek, 24. luty 2022 - 21:39; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń