fbpx Praktyki zawodowe | Wydział Chemii

Praktyki zawodowe | Wydział Chemii

Praktyki zawodowe (obowiązkowe)

Praktyka zawodowa (obowiązkowa) dla studentów I stopnia kierunków administrowanych przez Wydział Chemii trwa nie krócej niż 3 tygodnie (120 godzin) i przypisuje się jej 6 pkt. ECTS. Praktyka odbywa się w letniej przerwie wakacyjnej po II roku studiów, zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów. Praktykę można odbywać w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych lub innych.

Praktyka zawodowa (obowiązkowa) dla studentów II stopnia kierunków administrowanych przez Wydział Chemii trwa nie krócej niż 2 tygodnie (80 godzin) i przypisuje się jej 4 pkt. ECTS. Praktyka odbywa się w letniej przerwie wakacyjnej po I roku studiów, zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania II roku studiów.

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury Uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Student może znaleźć miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej.

Oprócz obowiązkowej praktyki studenckiej istnieje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez dobrowolne praktyki studenckie. Z dniem 28 sierpnia 2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 grudnia 2019 roku, 16:42