Praktyki pedagogiczne

Praktyki pedagogiczne są wykonywane w czasie studiów II stopnia lub I i II stopnia studiów na kierunku CHEMIA w ramach Modułu Kształcenia Nauczycielskiego, którego celem jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.

Obowiązki kierownika praktyk pedagogicznych, realizowanych przez studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach opcjonalnego Modułu Kształcenia Nauczycielskiego, pełni dr Bożena Karawajczyk (email: bozena.karawajczyk@ug.edu.pl; tel.: 058 523 5199; pokój G145).

 

Moduł Kształcenia Nauczycielskiego realizowany od II stopnia studiów

Moduł Kształcenia Nauczycielskiego realizowany od I stopnia studiów