Podstawy prawne praktyk

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku organizację i przebieg studenckich praktyk zawodowych regulują:

  1. Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku
  2. Ministerstwo Edukacji i Nauki
  3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  4. Regulamin studiów
  5. Ustawa o praktykach absolwenckich
  6. Praktyki pedagogiczne: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Oprócz obowiązkowej praktyki studenckiej istnieje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez dobrowolne praktyki studenckie.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Kwiecień 2015 - 15:11; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 28. Kwiecień 2023 - 14:11; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki