Staże i praktyki

Dobra praktyka to nie strata czasu!

Podczas odbywania praktyk zawodowych Studenci zdobywają cenną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie, z którą wiążą swoją przyszłość.

Studenci dzięki praktykom zawodowym:

  • zdobywają doświadczenie zawodowe, które zaprocentuje w przyszłej pracy

  • weryfikują swoje predyspozycje zawodowe

  • prezentują się potencjalnemu pracodawcy

  • zdobywają referencje zawodowe

  • sprawdzają wiedzę zdobytą na studiach

  • nawiązują kontakty lub stałą współpracę

 

Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” wprowadza obowiązek praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Ich celem jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy. Praktyki mogą być finansowane przez uczelnie w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dodatkowo z funduszy europejskich.

 

Studencie,

doświadczenie to jeden z Twoich największych atutów w trakcie szukania pracy.

 

Informacje MEiN

Informacje Biuro Karier UG

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Kwiecień 2015 - 10:29; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 28. Kwiecień 2023 - 14:07; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki