Zapisy na przedmioty do wyboru

Regulamin zapisów na przedmioty do wyboru

1. Studenci Wydziału Chemii UG mają obowiązek zapisania się na przedmioty do wyboru (fakultety) jeśli są one przewidziane programem studiów.

Zapisu należy dokonać drogą internetową poprzez Portal Studenta.

2. W danym roku akademickim zapisy przeprowadzane są 2 razy:

- w listopadzie - dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia na 2 semestr.

- w lutym, w marcu i w kwietniu – dla wszystkich studentów pierwszego i drugiego roku I stopnia na semestr 3,4, 5, 6 i 7,

- w maju - dla studentów pierwszego roku studiów kierunku chemia i ochrona środowiska II stopnia na semestr 3 oraz dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunku biznes chemiczny II stopnia na semestr 2.

Szczegółowe terminy zapisów rokrocznie określa Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia.

3. Zapisy przeprowadzane są w 2 turach, przy czym w drugiej turze uczestniczą tylko ci studenci, których przedmiot nie zostanie uruchomiony w pierwszej turze.

4. Liczebność na zajęciach określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 98/R/21 z dnia 6 lipca 2021 roku.

5. Z listą przedmiotów do wyboru (fakultetów) student może zapoznać się przed zapisami; jest dostępna on-line na stronie domowej Wydziału Chemii UG.

6. Po zamknięciu list przedmiotów do wyboru nie ma możliwości przepisania się na inny przedmiot.

7. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia przypisze odgórnie przedmioty do wyboru studentom, którzy nie dokonali wyboru w wyznaczonych terminach.

8. Koordynatorem Modułu Zapisów jest pracownik Dziekanatu Studenckiego powołany przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia.

9. W przypadku małej liczebności roku na danym kierunku/specjalności Koordynator Modułu Zapisów może zmienić formę zapisów z wersji elektronicznej na papierową.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia, zapisy na fakultety mogą się zakończyć po pierwszej turze.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 4. Kwiecień 2014 - 16:43; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach Ostatnia zmiana: wtorek, 13. Wrzesień 2022 - 10:51; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki