Formy zaliczenia praktyk zawodowych

Ogólne zasady zaliczenia studenckich praktyk zawodowych zamieszczone są w punkcie 11 regulaminu praktyk zawodowych.

 

Podstawą do zaliczenia praktyk zawodowych może być również:

  1. uczestnictwo Studenta w stażach krajowych albo stażach zagranicznych, jeżeli gwarantują one uzyskanie umiejętności odpowiednich dla danego kierunku studiów,
  2. prowadzona przez Studenta działalność gospodarcza lub praca zarobkowa, jeżeli jej charakter gwarantuje uzyskanie umiejętności odpowiednich dla danego kierunku studiów – potwierdzona zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  3. udział Studenta pracach badawczych lub stażu naukowym zaopiniowany pozytywnie przez kierownika jednostki prowadzącej badania,
  4. udział Studenta w praktyce zawodowej odbytej w związku z innymi realizowanymi lub zrealizowanymi studiami.

W przypadkach (1 – 4) decyzję podejmuje Kierownik praktyk zawodowych na wniosek Studenta.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Kwiecień 2015 - 15:16; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 17. Marzec 2021 - 10:50; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki