Archiwum

Staże współfinansowane przez EFS (lata 2013 - 2015)

Staże współfinansowane przez EFS (lata 2013 - 2015)

W latach 2013 – 2015 Wydział Chemii UG realizował płatne staże krajowe i zagraniczne dla Studentów kierunków zamawianych studiów stacjonarnych: Chemia i Ochrona Środowiska w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IV. Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.2: "Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś)”
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i rozmowa rekrutacyjna.

 
staże krajowe – atuty

  • stypendium stażowe
  • pomysł na pracę w trakcie studiów
  • weryfikacja zdobytej wiedzy
  • możliwość zdobycia doświadczenia w najlepszych firmach na Pomorzu
  • szansa na przyszłe zatrudnienie

 

staże zagraniczne – atuty

  • stypendium stażowe
  • doskonalenie umiejętności językowych, szczególnie w zakresie słownictwa zawodowego
  • możliwości poznania standardów europejskich i zasad organizacji pracy w krajach UE
  • w czasie wolnym poznanie walorów turystycznych i kulturalnych danego kraju
  • nowe znajomości

 

Staże dofinansowane z EFS zaliczają obowiązkowe praktyki zawodowe na wniosek Studenta.

 

Kontakt:

mgr Magdalena Kozak, mgr Michał Bujak,

Biuro Projektu

Wydział Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, pok. F118

tel. 58 523 5012

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 7. Marzec 2020 - 23:40; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: sobota, 7. Marzec 2020 - 23:40; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki