fbpx Pracownia Analityki i Monitoringu Środowiska | Wydział Chemii

Pracownia Analityki i Monitoringu Środowiska | Wydział Chemii

Tematyka badawcza

  • Analityka i monitoring jakości środowiska pod kątem obecności trwałych oraz nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska.
  • Opracowywanie efektywnych metodyk ekstrakcji trwałych oraz nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska z  zastosowaniem
    innowacyjnych sorbentów.
  • Rozwój metod analitycznych oznaczania wybranych trwałych oraz nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska z wykorzystaniem technik
    chromatograficznych i spektrometrii mas.
  • Określenie możliwości wykorzystania nanorurek węglowych i biosorbentów do usuwania mikrozanieczyszczeń z matryc wodnych.
  • Wykorzystanie ciekłych jonowych matryc do analiz ilościowych techniką MALDI.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alan Puckowski
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 12:55