Badania

Badania Katedry Analizy Środowiska

 

 

Katedra prowadzi badania w zakresie:

Katedra Analizy Środowiska

 • analityki i wydzielania pozostałości zanieczyszczeń środowiska (farmaceutyków stoswanych w medycynie, weterynarii oraz w akwakulturze) w próbkach środowiskowych
 • badania losów środowiskowych środków farmaceutycznych obecnych w środowisku (hydroliza, sorpcja)
 • oceny ekotoksykologicznej 
 • analityki i wydzielania witamin z próbek biologicznych (ultrafiltraty otrzymywane po żylno-żylnej hemofiltracji)
 • rozwoju metodyk opartych na nowoczesnych technikach analitycznych i diagnostycznych
 • wprowadzania innowacyjnych sposobów izolacji i wzbogacania analitów
 • zastosowania cieczy jonowych w analityce chemicznej
 • kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności 
 • poszukiwania alternatywnych źródeł związków biologicznie czynnych
 • rozwój metod analizy związków pochodzenia naturalnego z zastosowaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas
 • analiza lipidów kutikularnych owadów jako potencjalnych biofungicydów
 • klasyfikacja chemotaksonomiczna roślin w oparciu o profil metabolitów wtórnych
 • analiza metabolitów wtórnych entomopatogennych grzybów
 • analiza wartości odżywczych oraz związków toksycznych w roślinach jadalnych

Projekty pracowników i doktorantów Katedry Analizy Środowiska

Katedra Analizy Środowiska

 

Publikacje

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Marzec 2014 - 12:34; osoba wprowadzająca: Alan Puckowski Ostatnia zmiana: piątek, 2. Listopad 2018 - 07:25; osoba wprowadzająca: Alan Puckowski