Historia

Historia Katedry Analizy Środowiska

Historia Katedry Analizy Środowiska sięga 1973 roku, kiedy to na podstawie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Akademią Medyczną w Gdańsku oraz Rafinerią Gdańską powołano Środowiskowe Laboratorium Instrumentalnych Metod Fizyko-Chemicznych. 
W 1976 roku kierownictwo Laboratorium powierzono dr inż. Januszowi Szafrankowi. 

W tym czasie w Laboratorium pracowali: inż. Elżbieta Synak, dr inż. Edmund Mailński, mgr inż. Leszek Łobocki, mgr Józef Kuśmierz,
dr Józef Kaczmarek, Krzysztof Szczucki, mgr inż. Jerzy Zyskowski, mgr inż. Władysław Czerwiński, Ryszarda Banachowicz,
mgr Estera Hebanowska oraz mgr Andrzej Wiśniewski (późniejszy Dziekan Wydziału).

Fotografia 1. Rok 1987 - Świętowanie doktoratu Pana Dubisa w dawnej sali 34, późniejszym laboratorium studenckim 33

Ówczesne wyposażenie pracowni obejmowało między innymi wysokorozdzielczy spektrometr mas (Varian MAT711 - fotografia 2) sprzężony
z chromatografem gazowym (Varian Aerograph 1400) oraz spektrometr NMR (TESLA 80 MHz).

Fotografia 2. Inżynier Elżbieta Synak przy spektrometrze mas MAT 711 (rok 1975) w Pracowni Spektrometrii Mas Środowiskowego Laboratorium Instrumentalnych MEtod Fizyko-Chemicznych, ówcześnie było to laboratorium międzyuczelniane

W roku 1990, wraz z uruchomieniem na Wydziale Chemii kierunku Ochrona Środowiska Laboratorium przekształcono w Zakład Analizy Zanieczyszczeń Środowiska, który w miarę rozwoju przekształcił się w Katedrę Analizy Środowiska.

Od 2006 roku Katedrą kieruje prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. Kwiecień 2014 - 09:38; osoba wprowadzająca: Alan Puckowski Ostatnia zmiana: wtorek, 8. Kwiecień 2014 - 11:10; osoba wprowadzająca: Alan Puckowski