Techniki analizy biomolekuł

Osoby prowadzące

wykład: dr hab. Aneta Szymańska

ćwiczenia laboratoryjne: dr hab. Elżbieta Jankowska, dr hab. Aneta Szymańska, dr Ewa Wieczerzak

 

Treści programowe

Wkład:

  • Charakterystyka właściwości fizykochemicznych poszczególnych typów biomolekuł.
  • Reakcje ogólne i charakterystyczne po-szczególnych grup biomolekuł.
  • Metody analizy ilościowej poszczególnych grup biomolekuł.
  • Zastosowanie metod chromatograficznych do analizy.
  • Zastosowanie technik elektroforetycznych do analizy białek i kwasów nukleinowych.
  • Podstawy i zastosowanie metod spektroskopowych do analizy biomolekuł.

Laboratorium:

  • Izolacja wybranych grup biomolekuł (białka, kwasy nukleinowe, cukry) z materiału biologicznego.
  • Analiza jakościowa i ilo-ściowa poszczególnych grup biomolekuł (aminokwasy, białka, kwasy nukleinowe, cukry, lipidy, witaminy, sterydy) za pomocą metod charakterystycznych (dobranych na podstawie charakterystyki fizykochemicznej i/lub stosowanych standardowo) dla badanej grupy biomolekuł.
  • Analiza składu nieznanej mieszaniny zawierającej związki należące do badanej grupy biomolekuł przy zastosowaniu reakcji charakterystycznych i technik opartych na charakterystyce fizykochemicznej przedstawicieli tej grupy związków chemicznych.
  • Prezentacja wyników otrzymanych podczas wykonywania doświadczeń dotyczących analizy badanej grupy biomolekuł, połączona z ich dyskusją, przygotowana w formie pisemnego sprawozdania

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 1. Marzec 2014 - 22:23; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska Ostatnia zmiana: piątek, 7. Marzec 2014 - 11:05; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska