Chemia leków

Osoby prowadzące:

wykład: prof. UG, dr hab. Franciszek Kasprzykowski;

ćwiczenia laboratoryjne: dr hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyk; dr Regina Kasprzykowska

Treści programowe

Wykład:

 • Aktywność biologiczna; lek a trucizna. Indeks terapeutyczny.
 • Podstawowe cele działania leków: białka, kwasy nukleinowe lipidy.
 • Receptory i enzymy jako cele działania leku. Oddziaływania białko-lek. Peptydy i białka jako leki. Przeciwciała.
 • Kwasy nukleinowe i ich oddziaływanie z lekami.
 • Lek od pomysłu do wdrożenia. Badania biologiczne.
 • Struktura wiodąca. Źródła struktur wiodących. Modyfikowanie struktury wiodącej
 • Zależność pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną związku. Pojęcie grupy farmakoforowej. Metody badania ilościowej zależności pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną leków i ich zastosowanie w projektowaniu leków.
 • Forma leku i metody podawania leku. Synergizm w działaniu leków.
 • Farmakokinetyka. Trwałość chemiczna leku, jego odporność na metabolizm, pokonywanie barier biologicznych przez lek. Usuwanie leku z organizmu. Proleki i ich zastosowanie.
 • Inhibitory konwertazy angotesynowej (ACE) jako leki o działaniu hipotensyjnym
 • Przykłady leków antybakteryjnych. Sulfonamidy i antybiotyki β-laktamowe. Antybiotyki zaburzające syntezę białek, transkrypcję i replikację kwasów nukleinowych.
 • Lekooporność bakterii. Przyczyny pojawienia się szczepów lekoopornych.
 • Leki cholinergiczne, antycholinergiczne, inhibitory acetylocholin esterazy
 • Leki działające na układ adrenergiczny

Ćwiczenia laboratoryjne:

 • Preparatyka prostych środków leczniczych. Analiza identyfikacyjna produktów syntezy. Ocena ich czystości.
 • Identyfikacja substancji czynnych w nieznanych komercyjnych lekach prostych na drodze ich chemicznej analizy jakościowej.
 • Ogólne metody identyfikacji substancji leczniczych z wybranych grup strukturalnych (pochodne alkaloidów, steroidy, tetracykliny, sulfonamidy,
 • związki beta-laktamowe, pochodne aniliny i kwasu salicylowego, barbiturany).
 • Analiza jakościowa substancji czynnej w znanym leku prostym. Oznaczanie ilościowe jej zawartości w jednostkowej porcji komercyjnego leku

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 1. Marzec 2014 - 21:45; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Marzec 2014 - 12:11; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska