Nowoczesne metody syntezy chemicznej

Osoby prowadzące:

wykład: dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof. UG; dr hab. Elżbieta Jankowska

 

Treści programowe

  • Podstawowe zasady prowadzenia syntezy związków organicznych: przygotowanie odczynników, śledzenie postępu reakcji, izolacja i oczyszczanie produktów reakcji, analiza produktu końcowego, powadzenie notatek
  • Reakcje tworzenia w cząsteczkach nowych wiązań węgiel-węgiel (m.in. reakcja Hecka, reakcja Suzuki, metateza olefin, reakcja Michaela)
  • Reakcje tworzenia w cząsteczkach nowych wiązań węgiel-heteroatom (m.in. reakcja Sharplessa, reakcja Mitsunobu, reakcja Buchwalda-Hartwiga)
  • Nowoczesne techniki syntezy organicznej, w tym: synteza na nośniku stałym, synteza mikrofalowa, synteza bezrozpuszczalnikowa, synteza z wykorzystaniem katalizy przeniesienia fazowego
  • Pojęcie „syntonu”, projektowanie ścieżek syntezy wybranych związków organicznych
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 1. Marzec 2014 - 22:35; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Marzec 2014 - 12:10; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska