Preparatyka i analiza zwiazków naturalnych

Osoby prowadzące :

dr Regina Kasprzykowska; dr hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyk

 

Treści programowe

  • preparatyka związków organicznych o specyficznych właściwościach zapachowych, stosowanych w kosmetyce, przemy-śle perfumeryjnym i
  • spożywczym;
  • techniki wyodrębniania, oczyszczania i analizy pojedynczych związków organicznych pochodzących z określonych źródeł naturalnych (materiału
  • biologicznego);
  • izolowanie i oznaczanie zawartości olejku eterycznego w wybranym materiale biologicznym;
  • identyfikacja głównych składników olejku eterycznego metodą chromatografii cienkowarstwowej;
  • kompozycje zapachowe – zasady projektowania, sporządzania i ich ocena organoleptyczna.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Marzec 2014 - 11:14; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska Ostatnia zmiana: piątek, 7. Marzec 2014 - 11:24; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska