Chemiczne metody identyfikacji leków

Osoba prowadząca

ćwiczenia laboratoryjne: dr Regina Kasprzykowska

Treści programowe

  • Podstawy chemicznej analizy jakościowej związków organicznych;
  • Reakcje charakterystyczne stosowane do identyfikacji związków o działaniu farmakologicznym, należących do pochodnych z grup: steroidów,
  • Tetracyklin, alkaloidów, sulfonamidów, cukrów/glikozydów, aminokwasów oraz peptydów/białek;
  • Analiza mikroskopowa wybranej serii pochodnych krystalicznych;
  • Identyfikacja związków organicznych poprzez badanie pochodnych o właściwościach fluoryzujących;
  • Projektowanie i przeprowadzanie barwnych testów diagnostycznych dla serii kilku substancji z tej samej grupy strukturalnej;
  • Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej do identyfikacji leków złożonych (kilkuskładnikowych);
  • Metody rozdziału leków złożonych na składniki metodą kolejnych ekstrakcji chemicznych
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 1. Marzec 2014 - 21:53; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Maj 2015 - 22:06; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska