fbpx Polski Patrol Monitoringu Środowiska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Polski Patrol Monitoringu Środowiska

PPMŚ - Polski Patrol Monitoringu Środowiska

Projekt PPMŚ powstał z inicjatywy
Koła Naukowego Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego
oraz
Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Szczecinie,
którzy to będą wdrażać zawarte w nim działania informacyjno – edukacyjne
we współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Morskich – beneficjentem projektu.

Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

       Celem kampanii jest uświadomienie odbiorcom projektu wpływu „niskich emisji” na zdrowie ludzi, jak również jakość środowiska. Ważnym będzie dowiedzenie i uświadomienie społecznościom lokalnym, iż „niskie emisje” wynikają z użytkowania niskosprawnych, lokalnych, przestarzałych palenisk węglowych i lokalnych ciepłowni/kotłowni węglowych, ze spalania najgorszych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach, wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji „niskiej emisji” poprzez zaprezentowanie proekologicznych sposobów ogrzewania, przedstawienie odbiorcom przykładów oraz podzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi działań długoterminowych gwarantujących na danym terenie poprawę jakości powietrza.

         Odbiorcami projektu będą mieszkańcy i społeczności lokalne, w tym młodzież szkolna i akademicka z terenu całego kraju. Działania projektowe skierowane zostaną w dużej mierze do uczniów szkół średnich i młodzieży akademickiej. Polski Patrol Monitoringu Środowiska, to właśnie młodzież akademicka wykonująca, z udziałem uczniów szkół średnich, badania jakości powietrza pod kątem obecności w nich zanieczyszczeń „niskich emisji”.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 maja 2014 roku, 10:43