Bałtycki Festiwal Nauki

Bałtycki Festiwal Nauki na Wydziale Chemii UG

BFNBałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularyzującą naukę. Festiwal organizują wspólnie wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane. Wydział Chemii UG uczestniczy w Festiwalu od początku jego powstania.

Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa naszego regionu, niezależnie od wykształcenia i wieku. Uczestnikami imprez są zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jak również, osoby dorosłe, a nawet przedszkolaki.

Celem Festiwalu jest przybliżenie społeczeństwu tematyki prowadzonych badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania. Organizatorzy Festiwalu, w szczególności pragną zwrócić uwagę na społeczną przydatność badań prowadzonych w laboratoriach naukowych.

Wydziałowy Zespół ds. Bałtyckiego Festiwalu Nauki:

dr Artur Giełdoń - koordynator 
dr hab. Beata Grobelna, prof.UG, dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń,

 

Zapraszamy 26 maja (piątek) 2017 roku do udziału w pokazach, warsztatach i wykładach 
w ramach XIV BFN na Wydziale Chemii UG!

Organizatorzy imprez IVBFN'2017dr Artur Giełdoń, dr hab. Beata Grobelna, prof.UG;  dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Koło Naukowe Ochrony Środowiska, dr Henryk Myszka, Naukowe Koło Chemików, dr Dorota Zarzeczańska, dr Bożena Karawajczyk, dr Iwona Dąbkowska; dr Tomasz Pluciński; dr hab. Cezary Czaplewski, prof.UG; dr hab. Ewa Siedlecka, prof.UG; dr Agnieszka Chylewska, mgr inż. Agnieszka Fiszka Borzyszkowska;  dr Małgorzata Czerwicka; prof. Marek Kwiatkowski

 

 

Studentów i Doktorantów zapraszamy do udziału w Akademii Animatora - Popularyzatora nauki (link)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 9. Kwiecień 2014 - 12:19; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń Ostatnia zmiana: środa, 10. Maj 2017 - 12:02; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń