UMO - Z chemią naprzód

UMO logo

Zapraszamy wszystkie placówki pobytu dziennego i ich podopiecznych do wzięcia udziału w projekcie:

 

„Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020

 

 

Projekt jest skierowany do uczniów w wieku 12 - 16 lat, podopiecznych placówek wsparcia dziennego, którzy w szkole uczą się chemii. Weźmie w nim udział 60 podopiecznych placówek wsparcia dziennego położonych na terenie Trójmiasta. Przygotowaliśmy dla nich działania edukacyjne, których głównym celem jest rozwinięcie ciekawości poznawczej i zainteresowań (pasji) przyrodniczych, kreatywności, stymulowanie do rozwoju na wielu płaszczyznach: intelektualnej, aksjologicznej i społecznego rozwoju, umożliwienie uczniom na zapoznanie się ze środowiskiem akademickim jako źródłem idei i badań naukowych.

 

Na działania edukacyjne składać się będą:

- pięć warsztatów w studenckim laboratorium (w tym jedno w komputerowym)

- jeden wykład

- uczniowski mini-projekt edukacyjny

- konkurs na najlepszą pracę na temat powyższych działań

 

Start projektu: rok szkolny 2018/2019

 

Miejsce: Wszystkie spotkania odbywać się będą na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Osoba do kontaktu: dr Bożena Karawajczyk, mail: bozena.karawajczyk@ug.edu.pl

 

 

Od września rusza rekrutacja do projektu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 

Krótki opis każdego z działań realizowanych w ramach projektu

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 19. Lipiec 2018 - 20:10; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 20. Lipiec 2018 - 16:40; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki