Warsztaty

UMO banner

 

PROJEKT

Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

WARSZTATY nr 1

W dniach 14 i 21 listopada 2018 roku oraz 9 stycznia 2019 odbyły się na Wydziale Chemii pierwsze realizowane w ramach projektu zajęcia laboratoryjne. Gościliśmy na nich podopiecznych trójmiejskich placówek wspierających młodzież szkolną. Spotkanie było prowadzone przez pracowników Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki oraz studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela chemii. Warsztaty składały się z dwóch części. W części pokazowej warsztatów młodzież obejrzała widowiskowe doświadczenia wykonane przez studentów Modułu nauczycielskiego. Podczas drugiej części zajęć, uczniowie pracowali samodzielnie postępując zgodnie z przygotowanymi instrukcjami. W trakcie wykonywania doświadczeń wypełniali karty pracy zapisując swoje spostrzeżenia i wnioski.

Więcej...

 

WARSZTATY nr 2

W dniach 14, 16 i 23 stycznia 2019 odbyły się na Wydziale Chemii drugie warsztaty realizowane w ramach projektu. Ich przebieg i treść zostały przygotowane przez pracowników Katedry Chemii Teoretycznej oraz Katedry Technologii Środowiska. Zajęcia składały się z dwóch części. W pierwszej,
pt. Modelowanie molekularne” uczniowie przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego, tworzyli cząsteczki, w drugiej pt. „Modelowanie miasta przyjaznego środowisku” zapoznawali się z nowoczesnymi rozwiązaniami i technologiami, które wykorzystywane są w miastach uznawanych za dbające o środowisko i jego mieszkańców.

Więcej...

 

WARSZTATY nr 3

W dniach 20, 25 i 27 marca 2019 roku odbyły się na Wydziale Chemii trzecie zajęcia laboratoryjne dla sześciu grup uczniów. Tematem przewodnim było badanie żywności. Warsztaty były prowadzone przez pracowników Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Osobami wspierającymi byli doktoranci Wydziału Chemii oraz studenci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela chemii.

Więcej...

 

WARSZTATY nr 4

W maju i czerwcu 2019 roku odbyły się czwarte warsztaty zorganizowane w ramach projektu. W zajęciach laboratoryjnych wzięli udział podopieczni wszystkich placówek, które zgłosiły się do projektu. Tematem przewodnim spotkania była chemia kosmetyczna i środków czystości. Uczniowie pod okiem pracowników Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki oraz doktorantów i studentów tworzyli własne środki kosmetyczne, zapachowe i proszki do prania.

Więcej...

 

WARSZTATY nr 5

W czerwcu i wrześniu 2019 roku odbyły się piąte, ostatnie już warsztaty zorganizowane w ramach projektu. W zajęciach laboratoryjnych wzięli udział podopieczni wszystkich placówek, które zgłosiły się do projektu. Podczas tych zajęć uczniowie wykorzystując swoje umiejętności zdobyte na poprzednich zajęciach planowali i przeprowadzali eksperymenty chemiczne. Opiekę nad nimi sprawowali pracownicy Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki oraz doktoranci i studenci Wydziału Chemii.

Więcej...

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Październik 2018 - 10:22; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: sobota, 28. Wrzesień 2019 - 13:04; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki