Program studiów

Biznes chemiczny I stopień

BIZNES CHEMICZNY

Tok kształcenia

2023 – 2027

Rodzaj studiów

studia I stopnia, 3,5-letnie, inżynierskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać 30 punktów ECTS z zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

zajęcia

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Bezpieczeństwo i higiena kształcenia ( e-learning; poziom rozszerzony)

 

5

 

5

zal

1

Chemia ogólna - wykład

45

 

 

45

E

4

Chemia ogólna - ćwiczenia audytoryjne

 

45

 

45

Z

3

Chemia ogólna - laboratoria

 

 

30

30

Z

2

Matematyka I - wykład

30

 

 

30

Z

2

Matematyka I - ćwiczenia audytoryjne

 

45

 

45

Z

3

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Przedmiot humanistyczny

15

 

 

15

Z

2

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Z

2

Ekonomia i przedsiębiorczość

30

 

 

30

Z

2

Fizyka I - wykład

30

 

 

30

E

3

Fizyka I - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

2

Zarządzanie małą firmą - wykład

15

 

 

15

E

2

Zarządzanie małą firmą - ćwiczenia audytoryjne

 

15

 

15

Z

1

Razem semestr 1

180

140

60

380

3

30

Na pierwszym semestrze studenci realizują obowiązkowe szkolenie biblioteczne.

SEMESTR 2

zajęcia

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia nieorganiczna - wykład

30

 

 

30

E

2

Chemia nieorganiczna - ćwiczenia audytoryjne

 

15

 

15

Z

1

Chemia nieorganiczna - laboratoria

 

 

30

30

Z

2

Matematyka II - wykład

30

 

 

30

E

3

Matematyka II - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

3

Fizyka II - wykład

15

 

 

15

E

2

Fizyka II - laboratoria

 

 

30

30

Z

2

Chemia kwantowa - wykład

30

 

 

30

E

3

Chemia kwantowa - ćwiczenia audytoryjne

 

15

 

15

Z

1

Chemia organiczna I - wykład

30

 

 

30

E

3

Chemia organiczna I - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

2

Rysunek techniczny

 

 

45

45

Z

3

Kreatywność biznesowa

 

30

 

30

Z

2

Aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwie chemicznym

 

15

 

15

Z

1

Wychowanie fizyczne I

 

30

 

30

zal

0

Razem semestr 2

135

165

105

405

5

30

 

SEMESTR 3

zajęcia

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia analityczna - wykład

30

 

 

30

E

2

Chemia analityczna - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

2

Chemia analityczna - laboratoria

 

 

45

45

Z

3

Chemia organiczna II - wykład

30

 

 

30

E

3

Chemia organiczna II - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

2

Chemia organiczna II - laboratoria

 

 

90

90

Z

4

Podstawy aparatury chemicznej* - wykład

15

 

 

15

E

2

Podstawy aparatury chemicznej* - ćwiczenia audytoryjne

 

15

 

15

Z

1

Podstawy aparatury chemicznej* - laboratoria

 

 

15

15

Z

1

Projektowanie start-upów - wykład

15

 

 

15

Z

1

Projektowanie start-upów - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

2

Język obcy I

 

60

 

60

Z

4

Wychowanie fizyczne II

 

30

 

30

zal

0

Zajęcia do wyboru - Ekonomia

15

15

 

30

Z

3

Razem semestr 3

105

210

150

465

3

30

 

 

SEMESTR 4

zajęcia

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia fizyczna - wykład

30

 

 

30

E

2

Chemia fizyczna - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

2

Chemia fizyczna - laboratoria

 

 

45

45

Z

3

Biochemia - wykład

30

 

 

30

E

2

Biochemia - ćwiczenia audytoryjne

 

15

 

15

Z

1

Biochemia - laboratoria

 

 

15

15

Z

1

Technologia chemiczna - wykład

30

 

 

30

E

2

Technologia chemiczna - ćwiczenia audytoryjne

 

15

 

15

Z

1

Technologia chemiczna - laboratoria

 

 

30

30

Z

2

Chemia praktyczna - wykład

15

 

 

15

Z

21

Chemia praktyczna - ćwiczenia audytoryjne

 

15

 

15

Z

1

Marketing start-upów - wykład

15

 

 

15

Z

1

Marketing start-upów - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

1

Język obcy II

 

60

 

60

Z

3

Język obcy - egzamin

 

 

 

 

E

1

Zajęcia do wyboru - Chemia

75

75

Z

6

Razem semestr 4

195

165

90

450

4

30

W przerwie wakacyjnej, pomiędzy 4 i 5 semestrem, studenci realizują praktykę zawodową

SEMESTR 5

zajęcia

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Spektroskopia chemiczna - wykład

15

 

 

15

E

2

Spektroskopia chemiczna - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

2

Finansowanie start-upów - wykład

15

 

 

15

E

2

Finansowanie start-upów - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

1

Projektowanie energooszczędnych procesów technologicznych - wykład

15

 

 

15

Z

1

Projektowanie energooszczędnych procesów technologicznych - laboratoria

 

 

30

30

Z

2

Chemometria - wykład

15

 

 

15

E

1

Chemometria - laboratoria

 

 

30

30

Z

2

Technologia produktów kosmetycznych** - wykład

15

 

 

15

Z

1

Technologia produktów kosmetycznych** - laboratoria

 

 

30

30

Z

2

Chemia żywności - wykład

15

 

 

15

Z

1

Chemia żywności - laboratoria

 

 

45

45

Z

3

Projektowanie biznesu chemicznego - wykład

15

 

 

15

E

1

Projektowanie biznesu chemicznego - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

2

Zajęcia do wyboru - Ekonomia

30

15

 

45

Z

3

Zajęcia do wyboru - Chemia

60

60

Z

4

Razem semestr 5

195

105

135

435

4

30

 

SEMESTR 6

zajęcia

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Podstawy AutoCAD-a

 

 

45

45

Z

2

Przemysł jądrowy

30

 

 

30

Z

2

Chemia leków - wykład

15

 

 

15

Z

1

Chemia leków - laboratoria

 

 

30

30

Z

2

Produkcja - proces, kontrola i zapewnienie jakości

15

 

 

15

Z

1

Procesy biotechnologiczne w przemyśle chemicznym - wykład

15

 

 

15

E

1

Procesy biotechnologiczne w przemyśle chemicznym - laboratoria

 

 

45

45

Z

2

Surowce w przemyśle chemicznym

15

 

 

15

Z

1

Zarządzanie ludźmi w małej firmie - wykład

15

 

 

15

E

1

Zarządzanie ludźmi w małej firmie - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

1

Praktyka operacyjna małej firmy - wykład

15

 

 

15

Z

1

Praktyka operacyjna małej firmy - ćwiczenia audytoryjne

 

30

 

30

Z

1

Pracownia inżynierska I***

 

 

30

30

Z

3

Praktyka zawodowa

zal

4

Zajęcia do wyboru - Ekonomia

15

15

 

30

Z

2

Zajęcia do wyboru - Chemia

45

45

Z

3

Zajęcia do wyboru anglojęzyczne

15

15

Z

2

Razem semestr 6

195

75

150

420

2

30

 

 

SEMESTR 7

zajęcia

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Pracownia inżynierska II***

 

 

120

120

Z

8

Seminarium inżynierskie Chemia***

 

30

 

30

Z

3

Wykład inżynierski***

30

 

 

30

Z

2

Ochrona środowiska w przemyśle chemicznym - wykład

15

 

 

15

Z

1

Ochrona środowiska w przemyśle chemicznym - laboratoria

 

 

15

15

Z

1

Seminarium inżynierskie Ekonomia***

 

30

 

30

Z

2

Analiza przemysłowa - wykład

15

 

 

15

Z

1

Analiza przemysłowa - laboratoria

 

 

30

30

Z

2

Egzamin inżynierski

E

6

Zajęcia do wyboru - Ekonomia

30

30

Z

2

Zajęcia do wyboru - Chemia

30

30

Z

2

Razem semestr 7

90

90

165

345

1

30

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

*ćwiczenia audytoryjne w formie zajęć projektowych

**ćwiczenia laboratoryjne w 50% w formie zajęć projektowych

***zajęcia prowadzone w wybranej Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę/projekt dyplomową/y

Załącznik Rozmiar
syl-analiza-przemyslowa-2023-1682580813491.pdf 681.38 KB
syl-aspekty-srodowiskowe-w-przedsiebiorstwie-chemicznym-2023-1682580814460.pdf 604.45 KB
syl-bezpieczenstwo-i-higiena-ksztalcenia-2023-1682580815520.pdf 602.19 KB
syl-biochemia-2023-1682580815925.pdf 682.33 KB
syl-chemia-analityczna-2023-1682580816603.pdf 756.06 KB
syl-chemia-fizyczna-2023-1682580817002.pdf 757.5 KB
syl-chemia-kwantowa-2023-1682580817281.pdf 605.28 KB
syl-chemia-lekow-2023-1682580817924.pdf 759.1 KB
syl-chemia-nieorganiczna-2023-1682580818692.pdf 682.18 KB
syl-chemia-ogolna-2023-1682580819082.pdf 681.65 KB
syl-chemia-organiczna-2023-1682580819453.pdf 683.44 KB
syl-chemia-praktyczna-2023-1682580819733.pdf 603.47 KB
syl-chemia-zywnosci-2023-1682580820369.pdf 681.07 KB
syl-chemometria-2023-1682580820718.pdf 756.09 KB
syl-ekonomia-i-przedsiebiorczosc-2023-1682580821669.pdf 605.38 KB
syl-finansowanie-start-upow-2023-1682580823280.pdf 681.77 KB
syl-fizyka-i-2023-1682580823620.pdf 605.47 KB
syl-fizyka-ii-2023-1682580823968.pdf 678.6 KB
syl-kreatywnosc-biznesowa-2023-1682580825117.pdf 606.62 KB
syl-marketing-start-upow-2023-1682580825753.pdf 682.02 KB
syl-matematyka-i-2023-1682580826069.pdf 604.77 KB
syl-matematyka-ii-2023-1682580826331.pdf 605.61 KB
syl-ochrona-srodowiska-w-przemysle-chemicznym-2023-1682580829010.pdf 681.82 KB
syl-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-2023-1682580828711.pdf 603.55 KB
syl-podstawy-aparatury-chemicznej-2023-1682580830406.pdf 680.75 KB
syl-podstawy-autocad-2023-1682580830111.pdf 681.75 KB
syl-pracownia-inzynierska-i-2023-1682580831132.pdf 678.59 KB
syl-pracownia-inzynierska-ii-2023-1682580831579.pdf 679.11 KB
syl-praktyka-operacyjna-malej-firmy-2023-1682580832191.pdf 680.49 KB
syl-praktyka-zawodowa-2023-1682580832629.pdf 604.25 KB
syl-procesy-biotechnologiczne-w-przemysle-chemicznym-2023-1682580834070.pdf 681.25 KB
syl-produkcja-proces-kontrola-i-zapewnienie-jakosci-2023-1682580834372.pdf 607.16 KB
syl-projektowanie-biznesu-chemicznego-2023-1682580834721.pdf 679.33 KB
syl-projektowanie-energooszczednych-procesow-technologicznych-2023-1682580835066.pdf 681.63 KB
syl-projektowanie-start-upow-2023-1682580835400.pdf 680.9 KB
syl-przedmiot-humanistyczny-czlowiek-srodowisko-i-higiena-w-rozwoju-dziejowym-2023-1682580836527.pdf 1 bajt
syl-przemysl-jadrowy-2023-1682580836828.pdf 605.45 KB
syl-rysunek-techniczny-2023-1682580837331.pdf 604.49 KB
syl-seminarium-inzynierskie-ekonomia-2023-1682580837709.pdf 679.2 KB
syl-seminarium-inzynierskie-chemia-2023-1682580838119.pdf 680.34 KB
syl-spektroskopia-chemiczna-2023-1682580839052.pdf 684.83 KB
syl-surowce-w-przemysle-chemicznym-2023-1682580839572.pdf 604.44 KB
syl-technologia-chemiczna-2023-1682580839903.pdf 680.48 KB
syl-technologia-informacyjna-2023-1682580840203.pdf 604.38 KB
syl-technologia-produktow-kosmetycznych-2023-1682580840910.pdf 681.57 KB
syl-zarzadzanie-ludzmi-w-malej-firmie-2023-1682580849751.pdf 682.48 KB
syl-zarzadzanie-mala-firma-2023-1682580850080.pdf 678.22 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. Kwiecień 2023 - 19:42; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 27. Kwiecień 2023 - 22:45; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki