Zajęcia do wyboru

Zajęcia do wyboru

BIZNES CHEMICZNY

Studia I stopnia (3,5-letnie inżynierskie), studia stacjonarne – zajęcia fakultatywne

Zapisy na zajęcia odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te zajęcia będą realizowane

 

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3 zajęcia z zakresu ekonomii za

3 punkty ECTS

Wykaz zajęć do wyboru w semestrze 3:

II ROK – SEMESTR 3 – zajęcia do wyboru Ekonomia

tytuł

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Ekonomia behawioralna – zagadnienia praktyczne – wykład

Ekonomia behawioralna – zagadnienia praktyczne – ćwiczenia audytoryjne

15

 

15

 

15

15

2

1

Podejmowanie decyzji biznesowych – wykład

Podejmowanie decyzji biznesowych – ćwiczenia audytoryjne

15

 

15

 

15

15

2

1

Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę

 

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 4 zajęcia z zakresu chemii za

6 punktów ECTS

Wykaz zajęć do wyboru w semestrze 4:

II ROK – SEMESTR 4 – zajęcia do wyboru Chemia

tytuł

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Antyoksydanty – nauka, zdrowie i biznes

15

 

 

15

1

Chemia natury

30

 

 

30

2

Elektroniczna diagnostyka chemiczna

 

 

30

30

2

Nanomateriały – od laboratorium do zastosowania – wykład

Nanomateriały – od laboratorium do zastosowania – ćwiczenia laboratoryjne

15

 

 

15

15

15

1

1

Podstawy technik chromatograficznych – wykład

Podstawy technik chromatograficznych – ćwiczenia audytoryjne

Podstawy technik chromatograficznych – ćwiczenia laboratoryjne

30

 

15

 

 

30

30

15

30

1

1

2

Preparatyka organiczna

 

 

45

45

3

Wybrane grupy związków naturalnych

15

 

 

15

1

Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 5 zajęcia z zakresu ekonomii za 3 punkty ECTS oraz z karesu chemii za 4 punkty ECTS

Wykaz zajęć do wyboru w semestrze 5:

III ROK – SEMESTR 5 – zajęcia do wyboru Ekonomia

tytuł

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Projekty europejskie małej firmy – B+R - wykład

Projekty europejskie małej firmy – B+R – ćwiczenia audytoryjne

15

 

30

 

 

45

1

2

Projekty europejskie małej firmy – innowacyjność – wykład

Projekty europejskie małej firmy – innowacyjność – ćwiczenia audytoryjne

15

 

30

 

 

45

1

2

Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniem na ocen

III ROK – SEMESTR 5 – zajęcia do wyboru Chemia

tytuł

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Chemia kwasów nukleinowych

30

 

 

30

2

Chemia środowiska

 

 

60

60

4

English in chemistry and chemical technology

 

30

 

30

2

Komputer zamiast probówki – wykład

Komputer zamiast probówki – ćwiczenia laboratoryjne

15

 

 

 

30

 

45

1

2

Materiały i kompozyty polimerowe – technologie wytwarzania i zastosowanie – ćwiczenia audytoryjne

Materiały i kompozyty polimerowe – technologie wytwarzania i zastosowanie – ćwiczenia laboratoryjne

 

15

 

 

15

 

 

30

1

 

1

Materiały nieorganiczne w technice i medycynie

30

 

 

30

2

Od pomysłu do biznesu

10

 

 

10

1

Problemy etyczne w biotechnologii

 

15

 

15

1

Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 6 zajęcia z zakresu ekonomii za 2 punkty ECTS, z zakresu chemii za 3 punkty ECTS oraz z oferty anglojęzycznej za 2 punkty ECTS

Wykaz zajęć do wyboru w semestrze 6:

III ROK – SEMESTR 6 – zajęcia do wyboru Ekonomia

tytuł

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Analiza koniunktury gospodarczej – wykład

Analiza koniunktury gospodarczej – ćwiczenia audytoryjne

15

 

15

 

15

15

1

1

Badania marketingowe – wykład

Badania marketingowe – ćwiczenia audytoryjne

15

 

15

 

15

15

1

1

Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę

 

III ROK – SEMESTR 6 – zajęcia do wyboru Chemia

tytuł

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Analiza żywności – wykład

Analiza żywności – ćwiczenia laboratoryjne

15 (E)

 

 

45

15

45

1

3

Biopuzzle

 

 

20

20

2

Chemia  a społeczeństwo

30

 

 

30

2

Chemia w przestrzeni medialnej I

 

 

30

30

2

Laboratoryjna analiza biomolekuł

15

 

 

15

1

Projektowanie syntezy organicznej

20

 

 

20

2

Spektroskopia fluorescencyjna w kontroli jakości

 

 

15

15

1

Technologia produkcji żywności – wykład

Technologia produkcji żywności – ćwiczenia laboratoryjne

15

 

 

15

15

15

1

1

Zajęcia nieoznaczone „E” przy godzinach wykładu kończą się zaliczeniem na ocenę.

 

III ROK – SEMESTR 6 – zajęcia do wyboru anglojęzyczne

tytuł

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Basic chemical equilibria in aqueous solutions

15

 

 

15

2

Basic mechanisms in organic chemistry – lecture

Basic mechanisms in organic chemistry – auditorium classes

30

 

15

 

30

15

4

2

Bioanalysis

15

 

 

15

2

Biotech trends

 

 

15

15

2

Catalysis in inorganic chemistry – lecture

Catalysis in inorganic chemistry – laboratory classes

4

 

 

11

4

11

1

1

Eco-innovation strategies

 

15

 

15

2

Fluorescence spectroscopy for beginners 

 

 

15

15

2

Introduction to chemical kinetics – lecture

Introduction to chemical kinetics – auditorium classes

Introduction to chemical kinetics – laboratory classes

4

 

4

 

 

7

4

4

7

1

0

1

Molecular aspects of cel signaling

15

 

 

15

2

Nuclear Energy 

15

 

 

15

2

Physicochemistry and life

30

 

 

30

4

Scientific literature

 

15

 

15

2

Waste processing technology

 

 

15

15

2

What can electrochemical methods offer in the study of biologically active compounds 

15

 

 

15

2

Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę

 

Studenci wybierają do realizacji na IV roku studiów w semestrze 7 zajęcia z zakresu ekonomii za 2 punkty ECTS oraz z zakresu chemii za 2 punkty ECTS

Wykaz zajęć do wyboru w semestrze 7:

IV ROK – SEMESTR 7 – zajęcia do wyboru Ekonomia

tytuł

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Menedżerskie studia przypadku firm technologicznych

 

30

 

30

2

Negocjacje biznesowe firm technologicznych

 

30

 

30

2

Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę

 

IV ROK – SEMESTR 7 – zajęcia do wyboru Chemia

tytuł

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Aniony molekularne

30

 

 

30

2

Environmental risk assessment of chemicals

5

 

 

5

1

Metody luminescencyjne w badaniach i przemyśle

30

 

 

30

2

Podstawy nanomedycyny i nanotoksykologii

15

 

 

15

1

Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Maj 2023 - 21:30; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Sierpień 2023 - 14:16; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki