Zajęcia dyplomowe

Zajęcia dyplomowe – kierunek BIZNES CHEMICZNY, studia I stopnia

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrach szóstym i siódmym blok zajęć dyplomowych (wykład inżynierski, seminarium inżynierskie i pracownię inżynierską). W ramach pracowni inżynierskiej i seminarium inżynierskiego studenci przygotowują projekt dyplomowy. Projekt dyplomowy będzie zawierał zarówno aspekty chemiczne jak i ekonomiczne związane z realizacją wybranego procesu technologicznego. Po zrealizowaniu projektu, prezentują uzyskane rezultaty na forum grupy oraz składają pracę inżynierską, która ma formę krótkiego sprawozdania z realizacji projektu i jest oceniana przez opiekuna oraz recenzenta pracy. Studia I stopnia kończą się egzaminem inżynierskim.

Lista Katedr oferujących blok zajęć dyplomowych:

Jednostka

Kierownik

Symbol

Katedra Analizy Środowiska

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

KAŚ

Katedra Biochemii Molekularnej

Prof. dr hab. Krzysztof Rolka

KBChM

Katedra Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. inż.  Tadeusz Ossowski

KChA

Katedra Chemii Biomedycznej

Prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

KChBM

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Prof. dr hab. Mariusz Makowski

KChBN

Katedra Chemii Fizycznej

Prof. dr hab. Janusz Rak

KChF

Katedra Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Adam Prahl

KChO

Katedra Technologii Środowiska

Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

KTŚ

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

KChOiN

 

Wykłady inżynierskie – semestr 7

Tytuł

Katedry

Analityka techniczna i przemysłowa

 

Katedra Analizy środowiska

Katedra Technologii Środowiska

Nowoczesne technologie

 

Katedra Chemii Biomedycznej

Katedra Chemii Organicznej

Katedra Biochemii Molekularnej

Wybrane techniki stosowane do analizy fizykochemicznej w przemyśle i diagnostyce

 

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Katedra Chemii Fizycznej

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Maj 2023 - 20:02; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Maj 2023 - 20:25; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki