fbpx Nowoczesne metody syntezy chemicznej | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Nowoczesne metody syntezy chemicznej

Nowoczesne metody syntezy chemicznej

Osoby prowadzące:

wykład: dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof. UG; dr hab. Elżbieta Jankowska

 

Treści programowe

  • Podstawowe zasady prowadzenia syntezy związków organicznych: przygotowanie odczynników, śledzenie postępu reakcji, izolacja i oczyszczanie produktów reakcji, analiza produktu końcowego, powadzenie notatek
  • Reakcje tworzenia w cząsteczkach nowych wiązań węgiel-węgiel (m.in. reakcja Hecka, reakcja Suzuki, metateza olefin, reakcja Michaela)
  • Reakcje tworzenia w cząsteczkach nowych wiązań węgiel-heteroatom (m.in. reakcja Sharplessa, reakcja Mitsunobu, reakcja Buchwalda-Hartwiga)
  • Nowoczesne techniki syntezy organicznej, w tym: synteza na nośniku stałym, synteza mikrofalowa, synteza bezrozpuszczalnikowa, synteza z wykorzystaniem katalizy przeniesienia fazowego
  • Pojęcie „syntonu”, projektowanie ścieżek syntezy wybranych związków organicznych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 12:10