Dydaktyka | Wydział Chemii

Dydaktyka

Kursy prowadzone w Katedrze Chemii Biomedycznej:

1. Chemia organiczna - wykład, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne

2. Chemia leków - wykład i ćwiczenia laboratoryjne

3. Technki analizy biomolekul - wyklad i ćwiczenia laboratoryjne

4. Preparatyka i analiza zwiazków naturalnych - ćwiczenia laboratoryjne

5. Preparatyka i analiza zwiazków naturalnych

6. Chemiczne metody identyfikacji leków

7. Nowoczesne metody syntezy chemicznej

8. Zastosowanie aminokwasów, peptydów i białek w kosmetyce

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 8 października 2017 roku, 20:40