Badania naukowe

 

ZESPÓŁ CHEMII MEDYCZNEJ

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

 • Ludzka Cystatyna C - badania konformacyjne z wykorzystaniem techniki NMR i dynamiki molekularnej
 • Badanie oddziaływań ludzkiej cystyny C z przeciwciałami, jako potencjalnymi inhibitorami amyloidozy
 • Antybiotyki peptydowe i peptydomimetyki – projektowanie, synteza, badania konformacyjne
 • Peptydy o właściwościach proregeneracyjnych i neuroprotekcyjnych – projektowanie, synteza i badania fizykochemiczne
 • Projektowanie, synteza i badanie peptydów o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych
 • Peptydy i peptydomimetyki w chorobach wirusowych

Prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski

FK

 • Projektowanie, synteza i badania biologiczne związków antybakteryjnych, antywirusowych i przeciwgrzybiczych.
 • Projektowanie, synteza i badania biologiczne inhibitorów procesu osteoporozy.
 • Projektowanie, synteza i badania aktywności inhibitorów proteaz cysteinowych.
 • Synteza i badania peptydów o właściwościach proproliferacyjnych

Dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

EJ

 • Poszukiwanie efektywnych modulatorów (stymulatorów/inhibitorów) aktywności wielopodjednostkowego kompleksu enzymatycznego – proteasomu
 • Badanie mechanizmów agregacji białek.
 • Badania strukturalne peptydów i białek.

Dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG

AS

 • Badania procesów dimeryzacji, oligomeryzacji i fibrylizację peptydów i białek amyloidogennych (np. ludzkiej cystatyny C, hCC; amyloidogennego białka osoczowego A, SAA, peptydu beta-amyloidowego, Abeta)
 • Badania czynników wpływajacych na stabilnosć konformacyjną cystayny C
 • Wpływ czynników środowiskowych na proces oligomeryzacji cystatyny C
 • Wpływ jonów metali na właściwosci amyloidogenne białek

Dr hab. Magdalena Wysocka, prof. UG

MW

 • Selekcja metodami chemii kombinatorycznej peptydowych fluorescencyjnych substratów enzymów proteolitycznych.
 • Projektowanie i synteza chemiczna znakowanych fluorescencyjnie niskocząsteczkowych inhibitorów proteinaz i ich wykorzystanie jako sond aktywności enzymatycznej.

Dr Ewa Wieczerzak

EW

 • Otrzymywanie białek na drodze metody chemicznej ligacji;
 • Projektowanie, synteza i badania biologiczne peptydów i peptydomimetyków o potencjalnym działaniu terapeutycznym (inhibitory proteaz cysteinowych, inhibitory/aktywatory proteasomu)
 • Poszukiwanie struktur wiodących umożliwiających projektowanie związków o potencjalnym działaniu terapeutycznym (np. modulatory proteasomu) wśród substancji pochodzenia naturalnego

Dr Marta Spodzieja

MS

 • Projektowanie i synteza inhibitorów tworzenia kompleksów białkowych BTLA-HVEM, CD160-HVEM, PD1-PDL1 o potencjalnym zastosowaniu w immunoterapii nowotworów.
 • Poszukiwanie inhibitorów agregacji białek amyloidogennych takich jak: surowicze białko amyloidu A oraz peptyd beta-amyloidowy

Dr Maria Dzierżyńska

MD

 • Projektowanie, synteza i badania biologiczne związków antybakteryjnych oraz antywirusowych wraz z badaniem mechanizmu ich działania;
 • Peptydy stymulujące regenerację- synteza i badania stymulacji wzrostu fibroblastów.

Dr Marta Orlikowska

MO

 • Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii;
 • Badania procesu degradacji agregatów białkowych poprzez wyznaczenie struktury przestrzennej białka szoku cieplnego Hsp104.
 • Wyznaczanie struktur przestrzennych białek i ich kompleksów metodą rentgenografii strukturalnej;

Dr Julia Witkowska

JW

 • Badania strukturalne peptydów i białek.
 • Poszukiwanie stymulatorów oraz inhibitorów aktywności proteasomu.
 • Badanie oddziaływań proteasomu z modulatorami jego aktywności za pomocą rentgenografii strukturalnej.
 • Badania kinetyki enzymatycznej oraz aktywności biologicznie czynnych peptydów.
   

ZESPÓŁ FOTOBIOFIZYKI

Dr inż. Irena Bylińska

 • Synteza związków organicznych z naciskiem na poszukiwanie nowych znaczników fluorescencyjnych;
 • Badanie właściwości spektralnych i fotofizycznych aromatycznych związków organicznych ;
 • Mikroskopia fluorescencyjna ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania wnętrza komórki za pomocą techniki FLIM.

Prof. dr hab. Wiesław Wiczk

 • Poszukiwanie nowych fluoroforów
 • Konformacja peptydów i białek
 • Chemia obliczeniowa.

Dr Katarzyna Guzow

 • Synteza nowych znaczników fluorescencyjnych
 • Poszukiwanie nowych antybiotyków peptydowych zawierających pochodne 3-(2-benzoksazol-5-ylo)alaniny
 • Badanie właściwości spektralnych i fotofizycznych oraz aktywności biologicznej otrzymywanych związków
   

ZESPÓŁ FOTOBIOFIZYKI

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

ZK
•Badania strukturalne polisacharydów o potencjalnym znaczeniu dla zdrowia człowieka.
•Ekstrakcja polisacharydów z materiału biologicznego, oczyszczanie za pomocą sączenia molekularnego, analiza odpowiednich produktów z wykorzystaniem chromatografii gazowej (GC), spektrometrii mas (MS) oraz spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

dr Małgorzata Czerwicka-Pach

MCz
•Badania strukturalne polisacharydów o potencjalnym znaczeniu dla zdrowia człowieka.
•Ekstrakcja polisacharydów z materiału biologicznego, oczyszczanie za pomocą sączenia molekularnego, analiza odpowiednich produktów z wykorzystaniem chromatografii gazowej (GC), spektrometrii mas (MS) oraz spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 1. Marzec 2014 - 21:14; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. luty 2020 - 11:40; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska