Pracownia dyplomowa

Informacje o tematyce badawczej realizowanej w Katedrze Chemii Biomedycznej

Problematyka wykładu dyplomowego "Nowoczesne metody syntezy chemicznej"

  • Podstawowe zasady prowadzenia syntezy związków organicznych: przygotowanie odczynników, śledzenie postępu reakcji, izolacja i oczyszczanie produktów reakcji, analiza produktu końcowego, prowadzenie notatek
  • Reakcje tworzenia w cząsteczkach nowych wiązań węgiel-węgiel (m.in. reakcja Hecka, reakcja Suzuki, metateza olefin, reakcja Michaela)
  • Reakcje tworzenia w cząsteczkach nowych wiązań węgiel-heteroatom (m.in. reakcja Sharplessa, reakcja Mitsunobu, reakcja Buchwalda-Hartwiga)
  • Nowoczesne techniki syntezy organicznej, w tym: synteza na nośniku stałym, synteza mikrofalowa, synteza bezrozpuszczalnikowa, synteza z wykorzystaniem katalizy przeniesienia fazowego
  • Pojęcie „syntonu”
  • Projektowanie ścieżek syntezy wybranych związków organicznych

Seminarium dyplomowe

  • Wystąpienia  ustne w formie prezentacji multimedialnej prezentujące zagadnienia związane z podstawami teoretycznymi realizowanego projektu dyplomowego
  • Dyskusja w nawiązaniu do przedstawionej prezentacji

 

Pracownia dyplomowa - zajęcia laboratoryjne

Studenci, indywidualnie lub w grupach (parach) realizują projekty o tematyce związanej z profilem naukowym poszczególnych Pracowni i zainteresowaniami naukowymi opiekuna naukowego pracy.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Maj 2015 - 16:35; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. luty 2020 - 11:17; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska