Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac dyplomowych w roku akademickim 2015/16 (tryb specjalny studiów)

 • Optymalizacja warunków dimeryzacji i oligomeryzacji cystatyny C i jej wariantów
 • Synteza i badanie stabilności wobec elastazy peptydu o potencjalnych właściwościach regeneracyjnych.
 • Synteza peptydów RKKcyklo(CRQRRQC)PI  i RKKRcyklo(CQRRQC)PI - cyklicznych analogów modulatora Tat2 ludzkiego proteasomu 20S
 • Synteza peptydu o sekwencji GKKKKKLP-D-Pro-RWG potencjalnego modulatora aktywności proteasomu 20S.
 • Potencjalne inhibitory agregacji ludzkiego osoczowego białka amyloidu A

 

Tematyka prac dyplomowych w roku akademickim 2014/15

 • Rola strukturalna mostków disulfidowych w peptydach i białkach. Metody badania konformacji układów polipeptydowych.
 • Peptydy antybakteryjne – cechy budowy, mechanizm działania, wykorzystanie w terapii.
 • Agregacja białek. Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej do badania agregacji.
 • Metody oznaczania sekwencji epitopowych dla przeciwciał monoklonalnych. Porównanie efektywności wiązania się z przeciwciałami monoklonalnymi dla wariantów cystatyny C w porównaniu do typu dzikiego
 • Przeciwciała mono- i poliklonalne w terapii chorób o podłożu amyloidogennym. Porównanie efektywności wiązania się z przeciwciałami monoklonalnymi dla wariantów cystatyny C w porównaniu do typu dzikiego
 • Bacytracyna jako antybiotyk peptydowy. Optymalizacja metody tworzenia pierścienia tiazolinowego w warunkach syntezy na nośniku stałym
 • Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach strukturalnych białek
 • Porównanie zdolności rozdzielczej żeli stosowanych w analizie wybranych biomolekuł za pomocą sączenia molekularnego.
 • Izolacja i/lub oczyszczanie biologicznie aktywnych biomolekuł oraz analiza otrzymanych frakcji przy użyciu technik spektroskopowych.
 • Analiza składu cukrowego wybranych polisacharydów przy użyciu metod chemicznych i spektroskopowych.
 • Charakterystyka właściwości spektralnych i fotofizycznych pentapeptydów modyfikowanych 3-[2-(2-metoksy-4-dimetyloaminofenylo)benzoksazol-5-ylo]alaniną
 • Charakterystyka właściwości spektralnych i fotofizycznych pentapeptydów modyfikowanych 3-[2-(2-chinolilo)benzoksazol-5-ylo]alaniną
 • Synteza nowych znaczników fluorescencyjnych

 

Tematyka prac dyplomowych w roku akademickim 2013/2014

 • Badania konformacyjne peptydów i białek – stosowane techniki
 • Przesyłanie sygnałów allosterycznych jako metoda regulacji aktywności enzymów i receptorów
 • Modyfikacje peptydów i białek w celu badania ich właściwości
 • Problemy związane z badaniem białek membranowych
 • Spektrometria mas w badaniach peptydów i białek
 • Zastosowanie wymiany izotopowej proton-deuter do badań strukturalnych
 • Elektroforeza jako technika analizy makromolekuł - przykłady zastosowań
 • Ilościowa i jakościowa analiza białek za pomocą elektroforezy SDS PAGE
 • Aparatura stosowana w spektroskopii fluorescencyjnej oraz możliwości jej zastosowania do badań peptydów i białek.
 • Właściwości fotofizyczne fenyloalaniny i tyrozyny oraz zastosowania tych fluoroforów w badaniach peptydów i białek.
 • Tryptofan jako fluorofor i jego zastosowanie w badaniach właściwości peptydów i białek.
 • Charakterystyka wybranych znaczników fluorescencyjnych stosowanych w badaniach właściwości peptydów i białek.
 • Receptory komórek limfatycznych T.
 • Prezentacja antygenu w komórkach nowotworowych

 

Tematyka prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013

 • Metody chemicznej syntezy białek
 • Synteza trudnych sekwencji peptydowych
 • Testy kolorymetryczne w organicznej syntezie na nośniku stałym
 • Mechanizmy toksyczności białek amyloidogennych
 • Przesyłanie sygnałów allosterycznych w proteasomie
 • Wpływ krótkich peptydów na fibrylizację polipeptydów/białek
 • Spektrometria mas w badaniach peptydów i białek
 • Elektroforeza jako technika separacji i analizy makrocząsteczek – przykłady zastosowań
 • Immunoterapia

 

Tematyka prac dyplomowych w roku akademickim 2011/2012

 • Natywna chemiczna ligacja jako metoda chemicznej syntezy białek.
 • Wpływ krótkich peptydów na fibrylizację polipeptydów/białek.
 • Proteasom a choroby neurodegeneracyjne
 • Allosteryczne modulatory aktywności proteasomu
 • Spektrometria mas w badaniach peptydów i białek.
 • Wykorzystanie testów immunoenzymatycznych do badania oddziaływań miedzy białkami.
 • Elektroforeza i jej zastosowanie w badaniach białek ze szczególnym uwzględnieniem elektroforezy dwuwymiarowej
 • Enzymy proteolityczne i ich zastosowanie w badaniach sekwencji peptydów i białek
 • Selektywna proteoliza jako metoda badania budowy przestrzennej białek.

 

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2010/2011

 • Syntetyczne chemoterapeutyki przeciwbakteryjne.
 • Cele komórkowe dla antybiotyków.
 • Białka rekombinantowe jako nowoczesne terapeutyki.
 • Genetycznie modyfikowane organizmy - szanse i zagrożenia.
 • Ciałka inkluzyjne – dr. Jakyll czy Mr. Hyde?
 • Keratyna (budowa, funkcje, zastosowanie oraz metody izolacji).
 • Kolagen (budowa, funkcje, zastosowanie oraz metody izolacji)
 • Elastyna (budowa, funkcje, zastosowanie oraz metody izolacji)
 • Przeciwciała – funkcja, budowa, metody oznaczanie epitopu i paratopu
 • Białko surowicze amyloidu A – oddziaływanie z innymi białkami.
 • Porównanie struktur krystalicznych ludzkiej cystatyny C i jej mutantów
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Maj 2015 - 12:02; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska Ostatnia zmiana: niedziela, 8. Październik 2017 - 20:53; osoba wprowadzająca: Aneta Szymańska