fbpx Formy zaliczenia praktyk zawodowych | Wydział Chemii

Formy zaliczenia praktyk zawodowych | Wydział Chemii

Formy zaliczenia praktyk zawodowych

Ogólne zasady zaliczenia studenckich praktyk zawodowych zamieszczone są w punkcie 11 regulaminu praktyk zawodowych.

 

Podstawą do zaliczenia praktyk zawodowych może być również:

 1. uczestnictwo Studenta w stażach krajowych albo stażach zagranicznych, jeżeli gwarantują one uzyskanie umiejętności odpowiednich dla danego kierunku studiów,
 2. prowadzona przez Studenta działalność gospodarcza lub praca zarobkowa, jeżeli jej charakter gwarantuje uzyskanie umiejętności odpowiednich dla danego kierunku studiów – potwierdzona zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 3. udział Studenta pracach badawczych lub stażu naukowym zaopiniowany pozytywnie przez kierownika jednostki prowadzącej badania,
 4. udział Studenta w praktyce zawodowej odbytej w związku z innymi realizowanymi lub zrealizowanymi studiami.

W przypadkach (1 – 4) decyzję podejmuje Kierownik praktyk zawodowych na wniosek Studenta.

 

Staże współfinansowane przez EFS (lata 2013 - 2015)

W latach 2013 – 2015 Wydział Chemii UG realizował płatne staże krajowe i zagraniczne dla Studentów kierunków zamawianych studiów stacjonarnych: Chemia i Ochrona Środowiska w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IV. Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.2: "Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś)”
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i rozmowa rekrutacyjna.

 
staże krajowe – atuty

 • stypendium stażowe
 • pomysł na pracę w trakcie studiów
 • weryfikacja zdobytej wiedzy
 • możliwość zdobycia doświadczenia w najlepszych firmach na Pomorzu
 • szansa na przyszłe zatrudnienie

 

staże zagraniczne – atuty

 • stypendium stażowe
 • doskonalenie umiejętności językowych, szczególnie w zakresie słownictwa zawodowego
 • możliwości poznania standardów europejskich i zasad organizacji pracy w krajach UE
 • w czasie wolnym poznanie walorów turystycznych i kulturalnych danego kraju
 • nowe znajomości

 

Staże dofinansowane z EFS zaliczają obowiązkowe praktyki zawodowe na wniosek Studenta.

 

Kontakt:

mgr Magdalena Kozak, mgr Michał Bujak,

Biuro Projektu

Wydział Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, pok. F118

tel. 58 523 5012

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 lutego 2016 roku, 19:37