fbpx Doktoranci | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Doktoranci

Doktoranci

mgr inż. Marek Kobylański


     Tematyka pracy doktorskiej:

  Synteza i charakterystyka nanostruktur typu TiO2/MxOy.

 

 

 

 

 

mgr inż. Magda Kozak


     Tematyka pracy doktorskiej:

 Synteza i charakterystyka nanostruktur typu TiO2/MxOy.

 

 

 

 

 

mgr inż. Jakub Duszczyk


     Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie oraz badanie właściwości modyfikowanych Fosforanowych Powłok Manganowych. Wpływ procesów jednostkowych fosforanowania manganowego na charakter i właściwości  otrzymanej   powłoki konwersyjnej.

 

 

 

 

 

mgr Julia Zwara


julia     Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów półprzewodnikowych do degradacji zanieczyszczeń i generowania wodoru. Fotokataliza heterogeniczna oraz technologie remediacji środowiska.

 

 

 

 

 

mgr Magdalena Miodyńska


julia     Tematyka pracy doktorskiej:

Reakcje fotokatalityczyne, syntezy fotokatalizatorów, nanocząstek (w tym kropek kwantowych) wraz z opracowywaniem metod ich modyfikacji i możliwych aplikacji.

 

 

 

 

 

mgr Patrycja Parnicka


patrycja     Tematyka pracy doktorskiej:

Opracowanie metody otrzymywania i charakterystyka półprzewodników modyfikowanych szkieletami metaloorganicznymi zawierającymi lantanowce.

 

 

 

 

 

mgr Łukasz Lewandowski


julia     Tematyka pracy doktorskiej:

Nowe fotokataliztaory powlekane grafenem. 

 

 

 

 

 

mgr inż. Onur Cavdar


  oc         Subject of doctoral dissertation:

Development and characterization of novel semiconductor nano- and micromaterials for photogenerated hydrogen generation. Heterogeneous   photocatalysis   for environmetal applications.

 

 

 

 

 

mgr inż. Maria Nevarez


  oc         Subject of doctoral dissertation:

Preparation of nanomaterials for cancer photothermal therapy.

 

 

 

 

 

mgr Jakub Sowik


  oc         Tematyka pracy doktorskiej:

     Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2 do użytecznych węglowodorów.

 

 

 

 

 

mgr Mateusz Baluk


  mb         Tematyka pracy doktorskiej:

     Nowe szkielety metaloorganiczne do sorpcji oraz fotokonwersji CO2

 

 

 

 

mgr Jacek Malinowski


  mb         Tematyka pracy doktorskiej:

Niemetalocenowe związki kompleksowe Cr(III), V(IV), Co(II) i Ni(II) – projektowanie nowych katalizatorów polimeryzacji olefin

 

 

 

 

 

mgr Wiktoria Rejmak


  mb         Tematyka pracy doktorskiej:

Synteza nowych analogów ludzkiej katelicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradację enzymatyczną

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Drzeżdżon
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 października 2021 roku, 10:37