fbpx Aktualności | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Aktualności

Aktualności

15 października br. pracownicy i doktoranci Katedry Technologii Środowiska brali czynny udział w Pikniku Naukowym, organizowanym w ramach projektu pn. "Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum - pikniki naukowe", finansowanego z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki. Głównym celem Pikniku Naukowego była popularyzacja osiągnięć naukowych Uczelni, pracy naukowców, badań naukowych, prac rozwojowych oraz promocja nauki z działaniami, które ukierunkowane są na przedstawienie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej w życiu codziennym oraz upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej. 

      

piknik1     piknik2   piknik3


 

Miło nam poinformować, że dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. Uczelni oraz dr Joanna Drzeżdżon zostały współautorkami dwóch patentów nadanych przez Urząd Patentowy RP:

1) Patent nr 238757 "Nowy związek kompleksowy chromu(III) i jego zastosowanie jako katalizatora w produkcji materiałów polimerowych, zwłaszcza beta-olefin"

2) Patent nr 238758 "Związki kompleksowe chromu(III) i zastosowanie jako katalizatory w produkcji materiałów polimerowych, zwłaszcza beta-olefin".

Serdecznie gratulujemy!!!

      

patent_1  patent_2


 

9 października 2021 r., w godz. od 16:00 do 18:00 w Katedrze Technologii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (Piętro II Budynek G) odbyły się warsztaty chemiczne w ramach Nocy Innowacji. Ich uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z działaniem profesjonalnych sprzętów laboratoryjnych. Przeprowadzone zostały m.in. krótkie warsztaty związane ze spektroskopią (UV-Vis oraz w podczerwieni), podczas których samodzielnie można było zbadać wybrane substancje chemiczne.

warsztaty5  warsztaty3  warsztaty1  

warsztaty2  warsztaty5


 

W pierwszym tygodniu października br. mamy przyjemność gościć prof. Henry'ego Pinto z YACHAY TECH University w Ekwadorze, który podczas pobytu w Polsce wygłosi wykłady dla doktorantów.

    

 Pinto 1  pinto 2  pinto 3


 

W dniu 30 września br. o godz. 11:00 Pan Abdulrhman Fahmy wygłosił wykład na seminarium Katedry Technologii Środowiska zatytułowany: "Geo-hazards assessment for the pyramids of Meroe, Al Bagrawiya archaeological site, Sudan". Wykład odbył się w formule stacjonarnej w audytorium D1.

Pan Abdulrhman Fahmy z Cadiz University w Hiszpanii odbywa 3-miesięczny staż naukowy na naszym Wydziale. Pan Abdulrhman Fahmy jest z wykształcenia archeologiem i w swoich badaniach zajmuje się m.in. zastosowaniem nanomateriałów w rekonstrukcji / konserwacji zabytków.      

    

 wykłąd foto 2 wykład foto 1


 

Miło nam poinformować, że dr inż. Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii dostała finansowanie w ramach konkursu NCN, Sonatina 5 na realizację projektu pt. „Struktury metaloorganiczne (MOF) jako potencjalne katalizatory chemicznego recyklingu polimerów”. Okres realizacji projektu to 3 lata, a wysokość finansowania wynosi 695 050 zł.

Więcej informacji: https://ug.edu.pl/news/pl/1733/recykling-chemiczny-jako-element-zielonej-chemii

Serdecznie gratulujemy!!!

          


 

Dnia 23 września br. Abdelrhman Fahmy z Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania) wygłosił wykład pt. "Nano materials in concoldation of archeological construction materials in marine and fluvial environments in Egypt" w auli D1 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Abdelrhman Fahmy jest doktorantem i odbywa 3-miesięczny staż naukowy w Katedrze Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG.

 

                      Fahmy

 


 

Miło nam poinformować, że dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. Uczelni ponownie zasiądzie w zarządzie głównym Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Gratulujemy!!!

                      dagmara

 


W tegorocznej edycji konkursu,stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców otrzymały dr inż. Beata Bajorowicz oraz dr inż. Joanna Nadolna z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii.

Serdecznie gratulujemy!!!

Więcej informacji


Mamy przyjemność poinformować, że w corocznym konkursie Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku przeznaczonym dla młodych naukowców za oryginalne osiągnięcie badawcze opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku Laureatką w kategorii ,,Nauk ścisłych i o Ziemi’’ została doktorantka w Katedrze Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG, mgr Magdalena Miodyńska, autorka publikacji: Urchin-like TiO2 structures decorated with lanthanide-doped Bi2S3 quantum dots to boost hydrogen photogeneration performance. Applied Catalysis B: Environmental 272 (2020).


Od kwietnia do lipca 2021 dr Aleksandra Pieczyńska będzie przebywać na stażu naukowym w grupie prof. Enrica Bertrana w Institute of Nanoscience and Nanotechnology Barcelona University. Prowadzone badania w ramach stażu będą obejmowały syntezę i charakterystykę nanokompozytów na bazie nanostruktur węglowych do zastosowania w fotoelektrokatalizie. Wyjazd finansowany jest ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programów im. Bekkera.

                      mb


Z przyjemnością informujemy, że w prestiżowym czasopiśmie Applied Catalysis B: Environmental został opublikowany nowy artykuł naukowy pt. „Visible-light-driven lanthanide-organic-frameworks modified TiO2 photocatalysts utilizing up-conversion effect” opracowany przez naukowców z Katedry Technologii Środowiska: prof. Adrianę Zaleską-Medynską oraz mgr Patrycję Parnicką.

Interdyscyplinarne badania opisane w artykule są efektem współpracy pomiędzy grupą badawczą z Uniwersytetu Gdańskiego a naukowcami z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Wrocławskiej.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Więcej informacji

Link do artykułu


Doktoranci z Zespołu Fotokatalizy Katedry Technologii Środowiska: mgr Jakub Sowik (laureat) oraz mgr Mateusz Baluk (wyróżnienie) otrzymali nagrody Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (OG PTCh) za najlepszą pracę magisterską w zakresie chemii obronioną na Wydziale Chemii UG

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!

Dyplom - mgr Jakub Sowik

Dyplom - mgr Mateusz Baluk

                                                       sw    mb


Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska została powołana na Dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Związek Uczelni w Gdańsku został utworzony na wspólny wniosek rektorów trzech gdańskich uczelni: Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Gdańska, które umożliwi pogłębienie współpracy między uczelniami oraz wzmocni pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji


Zespół naukowców pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej, w składzie: dr inż. Beata Bajorowicz, dr Alicja Mikołajczyk, mgr Magdalena Miodyńska opublikował oryginalną pracę badawczą pt. „Integrated Experimental and Theoretical Approach for Efficient Design and Synthesis of Gold-Based Double Halide Perovskites”. Artykuł został wybrany na okładkę grudniowego wydania czasopisma naukowego ACS The Journal of Physical Chemistry C.   

Artykuł dotyczy opracowania nowatorskiej metody syntezy perowskitu Cs2Au2Cl6 z wykorzystaniem dwóch różnych prekursorów złota oraz zastosowania zaawansowanych metod teoretycznych i eksperymentalnych do badania właściwości grupy podwójnych perowskitów typu Cs2Au2X6 (gdzie X = Cl, Br, I).

Link do artykułu

Link do okładki

   


Niezmiernie miło nam poinformować, że Absolwentka Wydziału Chemii UG, p. Marta Rzepnikowska, która zrealizowała prace magisterską w Katedrze Technologii Środowiska pod opieką dr inż. Pawła Mazierskiego uzyskała II nagrodę w XXX edycji konkursu im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych (tytuł pracy: WO3 o morfologii nanokwiatów: synteza, charakterystyka i aktywność fotokatalityczna).   

Serdecznie gratulujemy!   


Na prestiżowej liście 2% najlepszych naukowców na świecie, przygotowanej przez Uniwersytet Stanforda, znalazło się 14 nazwisk uczonych z Uniwersytetu Gdańskiego – jest wśród nich prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie UG                                                                                                               


Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska została Laureatką POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU w kategorii NAUKOWIEC PRZYSZŁOŚCI za realizację projektów: „Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych”, „Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej” oraz „Przestrzennie zorientowane struktury typu TiO2/MxOotrzymywane metodą elektrochemiczną".

Serdecznie gratulujemy!

Certyfikat 2020

Więcej informacji o nagrodzie

                                                                                                    Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego


Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska udzieliła wywiadu na temat reakcji fotokatalitycznych i prowadzonych badań dla Rzecz o Innowacjach.

Zapraszamy do przeczytania artykułu: link do wywiadu


Na przełomie września i października 2019 dr inż. Beata Bajorowicz oraz mgr inż. Marek Kobylański odbyli dwutygodniowy staż naukowy w zespole Profesora Rui Martins w University of Coimbra – najstarszej i najważniejszej uczelni wyższej w Portugalii. Tematyka stażu dotyczyła badania efektowności nowych fotokatalizatorów na bazie nanorurek TiO2 do usuwania zanieczyszczeń z fazy wodnej w reakcji ozonowania fotokatalitycznego. Wyjazd był finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską.

                                            13  14                                                   


We wrześniu 2019 dr inż. Joanna Nadolna rozpoczęła 4-miesięczny staż naukowy w Weizmann Institute of Science w Izraelu. Tematem badań naukowych będzie synteza nowych materiałów o właściwościach fotokatalitycznych i ich charakterystyka fizykochemiczna. We wrześniu 2019 roku, w tej samej jednostce badawczej, mgr Patrycja Parnicka realizowała krótkoterminowy staż naukowy. Wyjazdy finansowane są ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programów im. Bekkera i PROM.

   12                                                        


W dniach 24-26 czerwca 2019 prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska oraz dr inż. Anna Malankowska gościły na Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE w Ekwadorze gdzie wygłosiły cykl wykładów na temat „Heterogeneous photocatalysis” i „Green nanomaterials”. W tym samym czasie dr inż. Marta Paszkiewicz-Gawron oraz dr inż. Aleksandra Pieczyńska gościły na Escuela Politécnica Nacional w Ekwadorze gdzie wygłosiły cykl wykładów na temat „Semiconductor-based heterogenous photocatalysis” i „Nanomaterials for Environmental Applications”. W czasie pobytu pracownicy Katedry Technologii Środowiska mieli również okazję spotkać się z Panią PhD. Florinalla Munoz Bisesti Rektorem Escuela Politécnica Nacional. Wyjazd był finansowany ze środków programu Erasmus +.

6  7  8  9  10


W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność gościć prof. Ewę Kowalską z Instytutu Katalizy Uniwersytetu Hokkaido. Prof. Kowalska przeprowadziła cykl wykładów w języku angielskim pt."Fundamentals and applications of advanced oxidation processes (AOPs)" dla doktorantów Wydziału Chemii UG. Prof. Kowalska jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu doktoratu pracowała w wielu renomowanych jednostkach badawczych na świecie m.in Uniwersytet Paris-Sud (Francja) oraz Uniwersytet Ulm (Niemcy). Obecnie Prof. Kowalska wykłada na Uniwersytecie Hokkaido.                                 5


Na początku czerwca 2019 r. naukowcem wizytującym w Katedrze Technologii Środowiska był prof. Luis Cumbal z Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE w Ekwadorze. Profesor Cumbal wygłosił cykl wykładów pt. “Nanotechnology Applied to Water and Soil Treatments” w ramach projektu Erasmus. Wykłady miały charakter otwarty i uczestniczyli w nich doktoranci, studenci i pracownicy Wydziału Chemii UG.

                                                                                                4


W dniu 25 marca 2019 roku studenci I roku (II stopnia) kierunku Biznes i Technologia Ekologiczna w ramach przedmiotu "Zaawansowane technologie remediacji środowiska " uczestniczyli w wyjeździe  do Oczyszczalni Ścieków Wschód w Gdańsku. Celem wizyty było zapoznanie studentów z budową i zasadą działania oczyszczalni ścieków oraz  z metodami zagospodarowania osadów ściekowych.

       1   2  3


W dniu 25 stycznia 2019 roku studenci III roku kierunku Chemia w ramach przedmiotu "Uzdatnianie wody" uczestniczyli w wyjeździe przemysłowym do Stacji uzdatniania wody w Straszynie. Celem wizyty było zapoznanie studentów Wydziału Chemii z budową oraz zasadą działania stacji uzdatniania wody.

Ujęcie wody "Straszyn" należy do największych gdańskich ujęć, gdyż zaopatruje w wodę pitną ponad 30% mieszkańców Gdańska. Woda surowa pobierana jest ze zbiornika elektrowni w Straszynie położonego na rzece Raduni.

                 straszyn1     straszyn2       


18 grudnia 2018 roku nasze stażystki Anrea Elizabeth Conde Ona i Kimberly Natasha Valencia Barba otrzymały tytuł inżyniera na Escuela Politécnica Nacional w Ekwadorze. Studentki  badania do pracy dyplomowej przeprowadzały podczas 9-miesięcznego stażu na Pracowni Procesów Zaawansowanego Utleniania pod opieką prof. Ewy Marii Siedleckiej. Tematyka prac obejmowała fotokatalityczne usuwanie leków cytostatycznych z wód w obecności fotokatalizatorów na bazie bizmutu. 

Serdecznie gratulujemy!

        andrea_i_kimberly_1     andrea_i_kimberly_2


W dniu 10 grudnia 2018 roku studenci II roku kierunku Biznes chemiczny - w ramach przedmiotu "Aparatura chemiczna - podstawy" uczestniczyli w wyjeździe przemysłowym do zakładów farmaceutycznych Polpharma. Celem tego wyjazdu było zapoznanie studentów kierunku Biznes Chemiczny z działaniem aparatów/urządzeń, linii technologicznych oraz procesami stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym.


W dniu 26 listopada 2018 roku doktoranci i pracownicy Katedry Technologii Środowiska odbyli wycieczkę do zakładu produkcji porcelany stołowej „Lubiana”. Spotkanie prowadził Główny Technolog produkcji. Rozpoczęło się ono w sali konferencyjnej, gdzie najpierw w formie wykładu, a następnie w formie oprowadzania po kolejnych etapach produkcji, doktoranci i pracownicy zostali zapoznani z technologią wytwarzania porcelany. 

Zakład Lubiana prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1969 roku. Specjalizuje się w produkcji białej, twardej porcelany o wysokich parametrach jakościowych – II wypał w temperaturze 1410°C. Długoletnie doświadczenie sprzyja rozwojowi eksportu wyrobów – obecnie zakład Lubiana prowadzi sprzedaż aż w 40 krajach na całym świecie. Produkcja charakteryzuje się również wysoką wydajnością, około 3 500 000 sztuk wyrobów miesięcznie.


Dr inż. Anna Malankowska została laureatką dorocznej nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o nagrodzie


Dr inż. Anna Malankowska została laureatką Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców w roku 2018.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o stypendium


Dr Marta Paszkiewicz-Gawron oraz dr Anna Gołąbiewska z Katedry Technologii Środowiska  brały udział w konferencji Life Science Open Space 2018 w Krakowie, podczas której  zaprezentowały wyniki badań dotyczące nowoczesnych technologii opartych na wykorzystaniu nanomateriałów o właściwościach bakterio- i grzybobójczych. Takie instalacje mogą służyć do oczyszczania i dezynfekcji powietrza w aglomeracjach miejskich oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie Centrum Transferu Technologii UG.


Zespół z Katedry Technologii Środowiska, pod kierownictwem prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej, opublikował książkę na temat fotokatalizy heterogenicznej w obecności tlenków metali. Pierwsze wydanie książki zatytułowanej “Metal Oxide-Based Photocatalysis: Fundamentals and Prospects for Application” ukazało się w kwietniu 2018 roku nakładem wydawnictwa Elsevier. W książce omówiono zarówno podstawy procesów fotokatalitycznych zachodzących na powierzchni półprzewodników jak i wymogi dotyczące tlenków metali stosowanych w tym procesie. Książka zawiera również informacje dotyczące najważniejszych zastosowań fotokatalizy, tj. usuwania zanieczyszczeń z fazy wodnej i gazowej, produkcji wodoru, wykorzystania procesów fotokatalitycznych w syntezie chemicznej a także zastosowania w medycynie i materiałach budowlanych.

Zespół autorów (kolejność alfabetyczna): Bajorowicz B., Gołąbiewska A., Grabowska E., Kobylański M., Malankowska A., Marchelek M., Mazierski P., Nadolna J., Paszkiewicz-Gawron M., Pieczyńska A. oraz Zaleska-Medynska A.

Link do książki


Jessica Patricia Narváez Mejía z Escuela Politécnica Nacional de Ecuador odbyła dziewięciomiesięczny staż naukowy w Katedrze Technologii Środowiska. Pani Jessica syntezowała oraz charakteryzowała fotokatalizatory modyfikowane kropkami węglowymi do fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń w zakresie promieniowania widzialnego. Otrzymane wyniki stanowiły podstawę jej pracy inżynierskiej na uczelni w Ekwadorze.

jessi

 


 


KONTAKT

 KATEDRA TECHNOLOGII ŚRODOWISKA
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

tel. 58 523 5220, e-mail: adriana.zaleska@ug.edu.pl

 

58 523 5222; 58 523 5225
58 523 5226; 58 523 5228

Hala Technologiczna tel. 58 523 5196

 


Katedra Technologii Środowiska została powołana w grudniu 2013 roku Zarządzeniem Rektora Nr 116/R/13  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii w wyniku przekształcenia Zakładu Inżynierii Środowiska oraz Zakładu Technologii i Nanotechnologii Chemicznej .


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Drzeżdżon
Treść wprowadzona przez: Joanna Drzeżdżon
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 24 października 2021 roku, 15:33