Pracownia dyplomowa | Wydział Chemii

Pracownia dyplomowa

Informacje o tematyce badawczej realizowanej w Katedrze Chemii Biomedycznej

Problematyka wykładu dyplomowego:

 • Podstawowe zasady prowadzenia syntezy związków organicznych: przygotowanie odczynników, śledzenie postępu reak-cji, izolacja i oczyszczanie produktów reakcji, analiza produktu końcowego, prowadzenie notatek
 • Reakcje tworzenia w cząsteczkach nowych wiązań węgiel-węgiel (m.in. reakcja Hecka, reakcja Suzuki, metateza olefin, reakcja Michaela)
 • Reakcje tworzenia w cząsteczkach nowych wiązań węgiel-heteroatom (m.in. reakcja Sharplessa, reakcja Mitsunobu, reakcja Buchwalda-Hartwiga)
 • Nowoczesne techniki syntezy organicznej, w tym: synteza na nośniku stałym, synteza mikrofalowa, synteza bezrozpuszczalnikowa, synteza z wykorzystaniem katalizy przeniesienia fazowego
 • Pojęcie „syntonu”
 • Projektowanie ścieżek syntezy wybranych związków organicznych

Seminarium dyplomowe

 • Wystąpienia  ustne w formie prezentacji multimedialnej prezentujące zagadnienia zwiazne z podstawami teoretycznymi realizowanego projektu dyplomowego
 • Dyskusja w nawiazaniu do przedstawionej prezentacji

 

Pracownia dyplomowa - zajęcia laboratoryjne

Studenci, indywidualnie lub w grupach (parach) realizują miniprojekty o przedstawionej niżej tematyce:

 1. Rola strukturalna mostków disulfidowych w peptydach i białkach. Metody badania konformacji układów polipeptydowych.
 2. Peptydy antybakteryjne – cechy budowy, mechanizm działania, wykorzystanie w terapii.
 3. Agregacja białek. Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej do badania agregacji.
 1. Porównanie efektywności wiązania się z przeciwciałami monoklonalnymi dla wariantów cystatyny C w porównaniu do typu dzikiego
 2. Charakterystyka hydrofobowości powierzchniowej wariantów cystatyny za pomocą testu z kwasem 8-anilino-1-naftalenosulfonowym (ANS). Porównanie z białkiem typu dzikiego.
 3. Bacytracyna A jako antybiotyk peptydowy. Optymalizacja metody tworzenia pierścienia tiazolinowego na nośniku stałym.
 1. Charakterystyka właściwości spektralnych i fotofizycznych pentapeptydów modyfikowanych 3-[2-(2-chinolilo)benzoksazol-5-ylo]alaniną
 2. Charakterystyka właściwości spektralnych i fotofizycznych pentapeptydów modyfikowanych 3-[2-(2-chinolilo)benzoksazol-5-ylo]alaniną (II)
 3. Synteza nowych znaczników fluorescencyjnych
 1. Porównanie zdolności rozdzielczej żeli stosowanych w analizie wybranych biomolekuł za pomocą sączenia molekularnego.
 2. Izolacja i/lub oczyszczanie biologicznie aktywnych biomolekuł oraz analiza otrzymanych frakcji przy użyciu technik spektroskopowych.
 3. Analiza składu cukrowego wybranych polisacharydów przy użyciu metod chemicznych i spektroskopowych.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 maja 2015 roku, 11:42