fbpx Pracownia dyplomowa | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Pracownia dyplomowa

Pracownia dyplomowa

Informacje o tematyce badawczej realizowanej w Katedrze Chemii Biomedycznej

Problematyka wykładu dyplomowego "Nowoczesne metody syntezy chemicznej"

  • Podstawowe zasady prowadzenia syntezy związków organicznych: przygotowanie odczynników, śledzenie postępu reakcji, izolacja i oczyszczanie produktów reakcji, analiza produktu końcowego, prowadzenie notatek
  • Reakcje tworzenia w cząsteczkach nowych wiązań węgiel-węgiel (m.in. reakcja Hecka, reakcja Suzuki, metateza olefin, reakcja Michaela)
  • Reakcje tworzenia w cząsteczkach nowych wiązań węgiel-heteroatom (m.in. reakcja Sharplessa, reakcja Mitsunobu, reakcja Buchwalda-Hartwiga)
  • Nowoczesne techniki syntezy organicznej, w tym: synteza na nośniku stałym, synteza mikrofalowa, synteza bezrozpuszczalnikowa, synteza z wykorzystaniem katalizy przeniesienia fazowego
  • Pojęcie „syntonu”
  • Projektowanie ścieżek syntezy wybranych związków organicznych

Seminarium dyplomowe

  • Wystąpienia  ustne w formie prezentacji multimedialnej prezentujące zagadnienia związane z podstawami teoretycznymi realizowanego projektu dyplomowego
  • Dyskusja w nawiązaniu do przedstawionej prezentacji

 

Pracownia dyplomowa - zajęcia laboratoryjne

Studenci, indywidualnie lub w grupach (parach) realizują projekty o tematyce związanej z profilem naukowym poszczególnych Pracowni i zainteresowaniami naukowymi opiekuna naukowego pracy.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 lutego 2020 roku, 11:17