Pracownia magisterska

Studenci studiów II stopnia - wszystkich specjalności -  bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji wybierają Katedrę/Pracownię, w której zamierzają wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok przedmiotów z nią związanych:

  • wykład specjalizacyjny,
  • pracownia specjalizacyjna,
  • seminarium magisterskie,
  • pracownia magisterska

Wybór Katedry/Pracowni dokonywany jest na podstawie informacji - dotyczącej proponowanej tematyki naukowo-badawczej - zamieszczonej na stronie domowej danej Katedry/Pracowni.

 


Serdecznie zapraszamy do wykonywania pracy magisterskiej w naszej Pracowni.

Nasza oferta skierowana jest do studentów wszystkich specjalności. Tematyka prac wykonywanych w naszej Pracowni dotyczy szeroko rozumianej dziedziny, jaką jest chemia węglowodanów. Szczegółowy opis tematyki znajdą Państwo pod hasłem tematyka badań, tuż obok nazwiska pracownika naszej Pracowni. W Pracowni Glikochemii oprócz prac czysto eksperymentalnych istnieje również możliwość wykonywania prac obliczeniowych opartych na metodach chemii teoretycznej z uwzględnieniem metod chemii kwantowej. Prace magisterskie studenci wykonują w laboratoriach Pracowni.

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z wyborem przedmiotów fakultatywnych i koniecznością uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS, sugerujemy wybranie określonej ścieżki przedmiotowej, w której przedmioty fakultatywne są ze sobą powiązane tematycznie. Przy zachowaniu zasady pełnej dowolności wyboru, wybór odpowiedniego zestawu przedmiotów ułatwi realizację pracy magisterskiej w naszej Pracowni.

Sugerujemy następujący zestaw przedmiotów.

Uwaga: W przypadku konieczności realizacji większej liczby punktów ECTS zostawiamy Studentowi pełną dowolność wyboru przedmiotów szczególnie tych, które zamierza realizować w semestrze 3 i 4.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Marzec 2014 - 23:33; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 8. Październik 2014 - 14:45; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki