Studia doktoranckie

Przewody doktorskie zakończone obroną:

dr Milena Reszka
Fluorescencyjne wskaźniki aktywności β-glikozydaz wykazujące zjawisko wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonu w stanie wzbudzonym

Obrona pracy doktorskiej: 03.11.2021

 

dr Daria Magdalena Grzywacz
Synteza i właściwości N-acylowych pochodnych 2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu

Obrona pracy doktorskiej: 08.05.2019

 

dr Karol Marcin Sikora
Synteza i badanie aktywności biologicznej czwartorzędowych soli alditoliloamoniowych oraz (glikopiranozyd alkilo)amoniowych.

Obrona pracy doktorskiej: 17.05.2017

 

dr Agata Walczewska
Glikozydy diosgeniny - synteza i właściwości biologiczne.

Obrona pracy doktorskiej: 12.11.2014

 

dr Dorota Tuwalska
Cukrowe aminokwasy. Synteza i zastosowanie kwasow (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych.
Temat pracy:
Synteza i analiza strukturalna kwasów (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych i ich pochodnych.

Obrona pracy doktorskiej: 6.06.2011

 

dr Anna Melcer
Próby otrzymywania N-alkilowych analogów ADGP - potencjalnych chemoterapeutyków przeciwgrzybowych.

Obrona pracy doktorskiej: 29.06.2007

 

 

Wszczęte przewody doktorskie:

mgr Magdalena Cyman
Synteza i badania biologiczne 2-deoksy-2-hydroksyiminowych pochodnych
alditoli, potencjalnych chemoterapeutyków przeciwgrzybiczych

mgr Dominik Walczak
Synteza i badania konformacyjne usztywnionych pierścieni furanozowych

mgr Justyna Wielińska
Zastosowanie metod DFT do badania geometrii 2-hydroksyiminocukrów
oraz równowag kwasowo-zasadowych wybranych farmaceutyków

mgr Justyna Bednarko
Wykorzystanie metod DFT do analizy konformacyjnej nukleotydów
i nukleozydów kwasu treonukleinowego

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Marzec 2014 - 21:48; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Styczeń 2022 - 13:26; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki