Pracownia dypolomowa

Pracownia dyplomowa

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z wyborem przedmiotów fakultatywnych i koniecznością uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS, sugerujemy wybranie ścieżki przedmiotowej, w której przedmioty fakultatywne są ze sobą powiązane tematycznie i wiążą się także z tzw. blokiem przedmiotów dyplomowych. Przy zachowaniu zasady pełnej dowolności wyboru, wybór odpowiedniego bloku przedmiotów dyplomowych, ułatwia podjęcie decyzji w sprawie kontynuowania nauki na studiach II stopnia i tym samym wyboru Katedry/Pracowni, w którym Student zamierza wykonywać pracę magisterską.
Zobacz listę proponowanych przedmiotów do wyboru...

Studenci studiów I stopnia specjalności chemia medyczna (CH-M), chemia kosmetyków (CH-K) i chemia (CH) wybierają w trakcie II oraz IV semestru studiów odpowiednią liczbę godzin przedmiotów fakultatywnych (do wyboru), stanowiących uzupełnienie przedmiotów obowiązkowych i specjalnościowych.

W trakcie IV semestru studiów studenci wybierają również Katedrę/Pracownię, w którym będą realizować - w semestrze VI - tzw. blok przedmiotów dyplomowych. Przedmioty obowiązkowe wchodzące w skład tego bloku to: wykład specjalizacyjny, seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa. Program tych przedmiotów znajduje się w poniższej tabeli (zobacz opis przedmiotów dyplomowych).

W przypadku Pracowni Chemii Cukrów i Pracowni Glikochemii, które wchodzą w skład Katedry Syntezy Organicznej, blok przedmiotów dyplomowych prowadzony jest wspólnie przez wymienione dwie jednostki.

Na studiach I stopnia pracownicy Pracowni Chemii Cukrów i Pracowni Glikochemii prowadzą następujące przedmioty fakultatywne (przedmioty fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę):

Przedmioty fakultatywne:

Przedmiot - wykładowca(y) W A L Razem ECTS
II ROK - SEMESTR 4 przedmiot do wyboru
Chemia w praktyce - dr hab. Janusz Madaj, prof. UG 30 30 2 p.
III ROK - SEMESTR 5 przedmioty do wyboru
Właściwości kwasowo-zasadowe związków organicznycha - dr hab. Beata Liberek, prof. UG 15 15 1 p.
Podstawy chemii węglowodanów - dr hab. Janusz Madaj, prof. UG 30 30 2 p.
III ROK - SEMESTR 6 przedmiot do wyboru
Aktywność biologiczna oraz synteza glikopeptydów i ich prekursorów - dr hab. Janusz Madaj, prof. UG i dr hab. Adam Prahl* 30 30 2 p.

* Wykład specjalizacyjny (obowiązkowy) wchodzący w skład tzw. bloku przedmiotów dyplomowych, a fakultatywny (do wyboru) dla studentów innych grup dyplomowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Marzec 2014 - 21:37; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 8. Październik 2014 - 14:47; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki