Studia doktoranckie

Wszczęte przewody doktorskie:

mgr Dominik Walczak, (II 2012)
Synteza i badania konformacyjne usztywnionych pierścieni furanozowych

mgr Karol Sikora, (X 2011)
Synteza nowych czwartorzędowych soli alditolilo- i glikoamoniowych o potencjalnej aktywności biologicznej

mgr Dorota Tuwalska, (XII 2007)
Cukrowe aminokwasy. Synteza i zastosowanie kwasow (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych.
Temat pracy:
Synteza i analiza strukturalna kwasów (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych i ich pochodnych.
Obrona pracy doktorskiej 6.06.2011 r.

mgr Agnieszka Jowsa, (2007)
Wankomycyna i jej chemiczne modyfikacje.
Temat pracy:
Glikozylowane analogi wankomycyny, jako potencjalne antybiotyki przeciwko wankomycynoopornym szczepom Staphylococcus aureus.
Obrona pracy doktorskiej 14.03.2012 r.

mgr Monika Kuźma, (2007)
Badania struktury egzopolisacharydów izolowanych z biofilmów klinicznych szczepów gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus).
Temat pracy:
Badanie struktury pierwszorzędowej oraz wybranych właściwości reologicznych egzopolisacharydów wyodrębnionych z hodowli Pseudomonas mutabilis.
Obrona pracy doktorskiej 5.01.2011 r.

mgr Agata Janowska, (2006)
Glikozydy diosgeniny - synteza i właściwości biologiczne.

mgr Justyna Samaszko, (2005)
Chemiczna synteza fragmentu peptydoglikanu ściany komórkowej gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus).
Obrona pracy doktorskiej 17.03.2010 r.

mgr Anna Melcer, (2003)
Próby otrzymywania N-alkilowych analogów ADGP - potencjalnych chemoterapeutyków przeciwgrzybowych.
Obrona pracy doktorskiej 29.06.2007 r.

mgr Lucyna Pellowska-Januszek, (2002)
Syntezy, struktury i biologiczne właściwości wybranych czwartorzędowych soli glikoamoniowych.
Obrona pracy doktorskiej 28.09.2006 r.

mgr Magdalena Jankowska, (2001)
Synteza wybranych disacharydów i utlenianie jednej z ich terminalnych grup hydroksymetylowych.
Obrona pracy doktorskiej 12.07.2005 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. luty 2014 - 21:40; osoba wprowadzająca: Rafał Ślusarz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Marzec 2014 - 23:59; osoba wprowadzająca: Rafał Ślusarz