Pracownia dyplomowa

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z wyborem przedmiotów fakultatywnych i koniecznością uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS, sugerujemy wybranie ścieżki przedmiotowej, w której przedmioty fakultatywne są ze sobą powiązane tematycznie i wiążą się także z tzw. blokiem przedmiotów dyplomowych. Przy zachowaniu zasady pełnej dowolności wyboru, wybór odpowiedniego bloku przedmiotów dyplomowych, ułatwia podjęcie decyzji w sprawie kontynuowania nauki na studiach II stopnia i tym samym wyboru Katedry/Zakładu, w którym Student zamierza wykonywać pracę magisterską.

Studenci studiów I stopnia specjalności chemia medyczna (CH-M), chemia kosmetyków (CH-K) i chemia (CH) wybierają w trakcie II oraz IV semestru studiów odpowiednią liczbę godzin przedmiotów fakultatywnych (do wyboru), stanowiących uzupełnienie przedmiotów obowiązkowych i specjalnościowych.

W trakcie IV semestru studiów studenci wybierają również Katedrę lub Zakład, w którym będą realizować - w semestrze VI - tzw. blok przedmiotów dyplomowych. Przedmioty obowiązkowe wchodzące w skład tego bloku to: wykład specjalizacyjny, seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa. Program tych przedmiotów znajduje się w poniższej tabeli.

W przypadku Pracowni Chemii Cukrów, który wchodzi w skład Katedry Syntezy Organicznej, blok przedmiotów dyplomowych prowadzony jest wspólnie przez wymienione dwie jednostki.

Na studiach I stopnia pracownicy Zakładu Chemii Cukrów prowadzą następujące przedmioty fakultatywne (przedmioty fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę):

przedmioty fakultatywne:

Przedmiot - wykładowca(y) W A L Razem ECTS
II ROK - SEMESTR 4 przedmiot do wyboru
Chemia w praktyce - dr hab. Janusz Madaj, prof. UG 30 30 2 p.
III ROK - SEMESTR 5 przedmioty do wyboru
Właściwości kwasowo-zasadowe związków organicznycha - dr hab. Beata Liberek, prof. UG 15 15 1 p.
Podstawy chemii węglowodanów - dr hab. Janusz Madaj, prof. UG 30 30 2 p.
III ROK - SEMESTR 6 przedmiot do wyboru
Aktywność biologiczna oraz synteza glikopeptydów i ich prekursorów - dr hab. Janusz Madaj, prof. UG i dr hab. Adam Prahl* 30 30 2 p.

* Wykład specjalizacyjny (obowiązkowy) wchodzący w skład tzw. bloku przedmiotów dyplomowych, a fakultatywny (do wyboru) dla studentów innych grup dyplomowych.

 

Blok przedmiotów dyplomowych - z zachowaniem pełnej dowolności wyboru - ułatwi kontynuację studiów II stopnia na kierunku chemia - specjalność chemia biologiczna.

PRZEDMIOT / TYTUŁ / PROGRAM L.g. PROWADZĄCY

Wykład - Aktywność biologiczna oraz synteza glikopeptydów i ich prekursorów

Charakterystyka aminokwasów i cukrów, synteza peptydów, glikoprotein i prostych związków cukrowych, charakterystyka metod służących do oczyszczania i identyfikacji biomolekuł (chromatografia, elektroforeza, spektroskopia IR, UV-VIS, NMR, spektrometria mas), rola i funkcje peptydów, białek, cukrów oraz glikokoprotein w organizmie, charakterystyka wybranych peptydów i cukrów.

30 dr hab. Janusz Madaj, prof. UG i dr hab. Adam Prahl, prof. UG
Seminarium dyplomowe

Zajęcia seminaryjne zostaną podzielone na dwie części. Pierwszą z nich stanowić będą referaty przygotowywane przez studentów a prezentujące zagadnienia teoretyczne będące rozszerzeniem tematyki wykładu.
W drugiej części zajęć seminaryjnych dyplomanci będą prezentować wyniki badań eksperymentalnych stanowiących ich projekty dyplomowe.

30 dr hab. Janusz Madaj, prof. UG i dr hab. Adam Prahl, prof. UG
Pracownia dyplomowa

Eksperymentalne projekty dyplomowe:

 1. Otrzymywanie chronionych pochodnych aminokwasów.
 2. Synteza peptydów z zastosowaniem SPPS (syntezy peptydów w fazie stałej).
 3. Analiza mieszaniny aminokwasów z zastosowaniem technik chromatograficznych (TLC, HPLC).
 4. Identyfikacja mieszaniny biomolekuł w oparciu o metody spektroskopowe.
 5. Synteza wybranych związków cukrowych będących prekursorami glikopeptydów.
 6. Analiza polisacharydów metodą elektroforezy żelowej.
 7. Analiza i oczyszczanie peptydów w oparciu o HPLC i MS.
 8. Analiza peptydów i białek w oparciu o sekwencjonowanie.
 9. Wpływ donora glikozylu na wydajność reakcji tworzenia glikozydów seryny.
 10. Synteza prostych związków cukrowych służących do syntezy muramylopeptydów.
 11. Wykorzystanie chromatografii do rozdziałów związków cukrowych.
ćwiczenia laboratoryjne - 60 godz. pracownicy Katedry Syntezy Organicznej i Zakładu Chemii Cukrów

(zajęcia będą prowadzone w pracowniach studenckich chemii organicznej oraz w pracowniach magisterskich Katedry i Zakładu)

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika i pracowników Zakładu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. luty 2014 - 21:33; osoba wprowadzająca: Rafał Ślusarz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Marzec 2014 - 23:57; osoba wprowadzająca: Rafał Ślusarz