Pracownia magisterska

Studenci studiów II stopnia - wszystkich specjalności - wybierają bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji Katedrę lub Zakład, w którym zamierzają wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok przedmiotów z nią związanych:

  • wykład specjalizacyjny,
  • pracownia specjalizacyjna,
  • seminarium magisterskie,
  • pracownia magisterska

Wybór Katedry/Pracowni dokonywany jest na podstawie informacji - dotyczącej proponowanej tematyki naukowo-badawczej - zamieszczonej na stronie domowej danej Katedry/Pracowni.

 


Serdecznie zapraszamy do wykonywania pracy magisterskiej w naszej Pracowni.

Nasza oferta skierowana jest do studentów wszystkich specjalności. Tematyka prac wykonywanych w naszej Pracowni dotyczy szeroko rozumianej dziedziny, jaką jest chemia węglowodanów. Szczegółowy opis tematyki znajdą Państwo pod hasłem tematyka badań, tuż obok nazwiska pracownika naszej Pracowni. W Pracowni Chemii Cukrów oprócz prac czysto eksperymentalnych istnieje również możliwość wykonywania prac obliczeniowych opartych na metodach chemii teoretycznej z uwzględnieniem metod chemii kwantowej. Prace magisterskie studenci wykonują w laboratoriach Pracowni.

W Pracowni Chemii Cukrów, który wchodzi w skład Katedry Syntezy Organicznej wykłady monograficzne i seminaria magisterskie prowadzone są wspólnie przez wymienione dwie jednostki.

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z wyborem przedmiotów fakultatywnych i koniecznością uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS, sugerujemy wybranie określonej ścieżki przedmiotowej, w której przedmioty fakultatywne są ze sobą powiązane tematycznie. Przy zachowaniu zasady pełnej dowolności wyboru, wybór odpowiedniego zestawu przedmiotów ułatwi realizację pracy magisterskiej w naszej Pracowni.

Sugerujemy następujący zestaw przedmiotów:

przedmioty fakultatywne (zobacz legendę pod tabelą):

Przedmiot W, Ć, L ECTS Wykładowca(y) Uwagi*
SEMESTR 2 (letni)
Cukry proste - struktura i stereochemia W 30 2 dr Barbara Dmochowska wykład specjalizacyjny w ZChC
Mechanizmy reakcji w chemii organicznej W 30, Ć 30 4 dr hab. Beata Liberek, prof. UG  
SEMESTR 3 (zimowy)
Stereochemia związków organicznych W 30 2 dr Andrzej Nowacki  
Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein W 30 2 dr hab. Adam Prahl, prof. UG wykład monograficzny w ZChC
SEMESTR 4 (letni)
Wybrane zagadnienia z chemii cukrów W 30 2 dr hab. Janusz Madaj, prof. UG wykład monograficzny w ZChC

* Adnotacja w kolumnie "Uwagi" oznacza, że dany wykład jest wykładem specjalizacyjnym lub monograficznym i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę magisterską w Pracowni Chemii Cukrów a dla innych studentów jest wykładem fakultatywnym.

Uwaga: W przypadku konieczności realizacji większej liczby punktów ECTS zostawiamy Studentowi pełną dowolność wyboru przedmiotów szczególnie tych, które zamierza realizować w semestrze 3 i 4.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. luty 2014 - 21:38; osoba wprowadzająca: Rafał Ślusarz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Marzec 2014 - 23:58; osoba wprowadzająca: Rafał Ślusarz