Materiały dla studentów

Chemia Organiczna dla Biologii - prof. Janusz Madaj

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 Wrzesień, 2014 - 12:08

PROGRAM WYKŁADU Z CHEMII ORGANICZNEJ DLA BIOLOGII
30 godzin

 1. Wstęp 
 2. Alkany 
 3. Alkeny 
 4. Alkiny i dieny 
 5. Spektroskopia i spektrometria
 6. Halogenki alkilu 
 7. Związki aromatyczne 
 8. Alkohole i fenole
 9. Etery i epoksydy
 10. Aldehydy i ketony
 11. Kwasy karboksylowe i ich pochodne
 12. Aminy 
 13. Węglowodany 
 14. Peptydy i białka
 15. Kwasy nukleinowe

Zalecana literatura: